Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

1. Positief overheidssaldo in het tweede kwartaal van 2022

De uitgaven van de overheid bedroegen in het tweede kwartaal van 2022 bijna 104 miljard euro. In dezelfde periode had de overheid 107 miljard euro aan inkomsten, waardoor het overheidssaldo in het tweede kwartaal van 2022 uitkwam op ruim 3 miljard euro. Hiermee is het overheidssaldo voor het tweede kwartaal op rij positief.

Op jaarbasis, gemeten over de periode van het derde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal 2022, kwam het overschot uit op 0,1 procent bbp. In de Miljoenennota wordt voorlopig uitgegaan van een tekort van 0,9 procent bbp voor heel 2022. Daarbij is rekening gehouden met een aantal verwachte financiële tegenvallers voor de overheid.

1.1 Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis*
   Inkomsten (% bbp)Uitgaven (% bbp)
'091e kwartaal43,544,4
'092e kwartaal43,345,2
'093e kwartaal43,246,8
'094e kwartaal42,747,9
'101e kwartaal42,748,2
'102e kwartaal43,048,7
'103e kwartaal42,648,5
'104e kwartaal42,848,2
'111e kwartaal43,147,8
'112e kwartaal42,847,5
'113e kwartaal43,247,3
'114e kwartaal42,747,1
'121e kwartaal42,747,0
'122e kwartaal43,047,0
'123e kwartaal42,847,1
'124e kwartaal43,147,0
'131e kwartaal43,647,2
'132e kwartaal43,847,1
'133e kwartaal44,147,0
'134e kwartaal43,946,8
'141e kwartaal43,646,6
'142e kwartaal43,746,6
'143e kwartaal43,746,3
'144e kwartaal43,846,1
'151e kwartaal44,046,0
'152e kwartaal43,645,6
'153e kwartaal43,245,2
'154e kwartaal42,944,8
'161e kwartaal42,844,5
'162e kwartaal43,344,3
'163e kwartaal43,844,2
'164e kwartaal43,843,6
'171e kwartaal44,143,2
'172e kwartaal43,842,8
'173e kwartaal43,742,5
'174e kwartaal43,842,5
'181e kwartaal44,042,3
'182e kwartaal44,042,1
'183e kwartaal44,142,1
'184e kwartaal43,842,3
'191e kwartaal44,042,4
'192e kwartaal43,942,3
'193e kwartaal43,842,3
'194e kwartaal43,942,1
'201e kwartaal43,742,3
'202e kwartaal43,744,8
'203e kwartaal43,845,9
'204e kwartaal44,147,8
'211e kwartaal44,049,3
'212e kwartaal44,047,9
'213e kwartaal43,847,4
'214e kwartaal44,046,6
'221e kwartaal43,745,1
'222e kwartaal44,344,2

Dat in het tweede kwartaal van 2022 een overschot is gerealiseerd komt mede doordat de inkomsten zijn gestegen met ruim 14 miljard euro ten opzichte van het hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Onder andere de belastinginkomsten van de overheid stegen met als uitschieter de vennootschapsbelasting die bijna 4 miljard euro hoger was. Ook namen de aardgasbaten toe met 3 miljard euro ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.

De uitgaven stegen aanzienlijk minder in het tweede kwartaal van 2022 en waren 1 miljard euro hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit kwam met name doordat de uitgaven aan subsidies daalden met bijna 5 miljard euro in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021. Dit was vooral het gevolg van het aflopen van de subsidieregelingen die waren opgetuigd in het kader van de coronacrisis. Wel gaf de overheid in het tweede kwartaal van 2022 bijna 2 miljard euro meer uit aan sociale uitkeringen en ruim 1 miljard euro aan de beloning van haar werknemers dan in dezelfde periode in 2021.

1.2 Overheidsschuld (EMU)
   Overheidsschuld (EMU) (mld euro)
'081e kwartaal275,1
'082e kwartaal278,2
'083e kwartaal283,8
'084e kwartaal354,0
'091e kwartaal370,3
'092e kwartaal360,8
'093e kwartaal360,4
'094e kwartaal354,7
'101e kwartaal359,3
'102e kwartaal372,3
'103e kwartaal374,1
'104e kwartaal378,7
'111e kwartaal382,8
'112e kwartaal390,9
'113e kwartaal396,6
'114e kwartaal401,3
'121e kwartaal407,0
'122e kwartaal417,0
'123e kwartaal423,0
'124e kwartaal432,4
'131e kwartaal435,4
'132e kwartaal447,2
'133e kwartaal446,4
'134e kwartaal447,0
'141e kwartaal445,4
'142e kwartaal456,0
'143e kwartaal454,5
'144e kwartaal455,8
'151e kwartaal464,4
'152e kwartaal453,3
'153e kwartaal451,5
'154e kwartaal446,1
'161e kwartaal446,6
'162e kwartaal442,3
'163e kwartaal433,5
'164e kwartaal438,5
'171e kwartaal427,1
'172e kwartaal426,3
'173e kwartaal417,8
'174e kwartaal420,4
'181e kwartaal413,0
'182e kwartaal409,2
'183e kwartaal405,9
'184e kwartaal405,8
'191e kwartaal398,3
'192e kwartaal403,8
'193e kwartaal395,1
'194e kwartaal394,7
'201e kwartaal403,4
'202e kwartaal441,9
'203e kwartaal441,6
'204e kwartaal435,5
'211e kwartaal440,0
'212e kwartaal447,9
'213e kwartaal442,9
'214e kwartaal449,0
'221e kwartaal446,4
'222e kwartaal457,6

Ondanks het positieve saldo nam de overheidsschuld in het tweede kwartaal van 2022 met ruim 11 miljard euro toe tot 458 miljard euro. De stijging kwam vooral voor rekening van het Rijk, dat bijna 12 miljard euro meer langlopend schuldpapier uitgaf dan het afloste. Dat de overheidsschuld toenam ondanks het overschot kwam met name doordat het Rijk het uitgegeven schuldpapier nog niet heeft aangewend om uitgaven mee te financieren. In plaats daarvan heeft het Rijk het geld op haar bankrekening gezet. De overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp steeg in het tweede kwartaal van 2022 van 50,7 procent naar 50,9 procent.

Kerncijfers Overheidsfinanciën
20212021202120222022
2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal2e kwartaal
InkomstenMiljard euro92,887,6101,1102,7107,0
UitgavenMiljard euro103,195,2103,295,6103,7
SaldoMiljard euro-10,3-7,7-2,17,13,3
OverheidsschuldMiljard euro447,9442,9449,0446,4457,6
Saldo% bbp1)-3,9-3,6-2,6-1,50,1
Overheidsschuld% bbp1)54,552,852,450,750,9
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers
1) Op jaarbasis, gemeten als de som van vier kwartalen.