Auteur: Edwin Horlings
Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Afkortingen

bbp
bruto binnenlands product

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek

CES
Conference of European Statisticians

EU
Europese Unie

EU-27
27 lidstaten van de Europese Unie (vanaf 1 januari 2021)

OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

p-waarde
maatstaf voor significantie van uitkomst

SDG
Sustainable Development Goal

VN
Verenigde Naties