Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

3. Relatief weinig personen werkzaam binnen Nederlandse mkb

In 2018 waren in Nederland bijna 4 miljoen personen werkzaam binnen het mkb. Een stijging van bijna 8 procent ten opzichte van 2012, toen werkten nog ruim 3,5 miljoen personen in het mkb. In 2018 was het mkb goed voor 64 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Nederland behoorde hiermee tot de 5 landen met relatief gezien de minste werkzame personen in het mkb. Toch lag het Nederlandse percentage in 2018 nog net boven het EU-percentage van 63. In totaal waren er binnen de Europese Unie bijna 1,5 miljard personen werkzaam in 2018. 

Over de jaren nam het aantal werkzame personen binnen het Nederlandse mkb relatief licht af. In 2012 was nog bijna 67 procent werkzaam binnen het mkb, dit kwam in 2018 onder de 65 procent. Het percentage Nederlandse mkb-bedrijven bleef wel stabiel over de jaren. Binnen de Europese Unie was een vergelijkbare ontwikkeling. In de periode van 2012 tot en met 2018 nam het percentage werkzame personen binnen het mkb af van meer dan 67 procent tot onder de 64 procent. 

3.1 Personen werkzaam in het mkb, 2018
LandPersonen werkzaam binnen MKB (% werkzame personen)Personen werkzaam binnen MKB (% werkzame personen)_2
Griekenland83,0
Cyprus82,6
Estland79,2
Letland78,5
Malta76,8
Bulgarije73,9
Litouwen73,2
Slovenië72,2
Slowakije71,8
Ierland69,9
Spanje68,7
Kroatië68,6
Hongarije67,7
Polen67,1
Tsjechië66,8
Luxemburg66,0
België65,0
Finland64,8
Denemarken64,5
Roemenië64,5
Nederland64,2
Europese Unie,
(inclusief VK)
63,4
Duitsland58,9
Zweden55,7
Verenigd Konkinkrijk 53,6
Frankrijk52,8
Bron: CBS, Eurostat
Van Italië, Oostenrijk en Portugal is geen data beschikbaar
 

In Nederland waren vergeleken met andere Europese landen betrekkelijk weinig personen werkzaam binnen het mkb. Zo omvatte het Griekse mkb in 2018 83 procent van de werkzame personen, in Cyprus was dit een bijna even groot deel. In beide landen was grofweg 1 op de 5 personen werkzaam binnen de horeca, een sector met veel mkb-bedrijven. In zowel Nederland als de totale Europese Unie was daarentegen ongeveer 1 op de 12 personen werkzaam binnen de horeca. Voor het aantal werkzame personen binnen het Nederlandse en Europese mkb was ongeveer 1 op de 9 personen actief binnen de horeca.

Vergeleken met andere West-Europese landen waren in Nederland verhoudingsgewijs juist meer personen werkzaam binnen het mkb. Zo besloeg het Franse mkb net iets meer dan de helft van de werkzame personen in 2018. Dit was het laagst van alle EU-landen. Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren minder personen werkzaam binnen het mkb dan in Nederland. Het Belgische mkb omvatte daarentegen een hoger percentage werkzame personen dan in Nederland, namelijk 65 procent. In België, Duitsland en Frankrijk nam het aantal werkzame personen binnen het mkb in 2018 af ten opzichte van een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk bleef dit percentage nagenoeg gelijk. 

In veel landen meeste werkzame personen mkb binnen handel 

In 2018 waren in Nederland de meeste personen werkzaam binnen de handel. Daaronder vallen de auto-, groot- en de detailhandel. Het ging hierbij om 1,6 miljoen personen, gelijk aan 26 procent van het totaal aantal werkzame personen binnen Nederland. Binnen de handelssector was bijna 65 procent werkzaam bij een mkb-bedrijf, oftewel 17 procent van alle werkzame personen binnen Nederland. De handel is daarmee de sector met de meeste werkzame personen binnen het Nederlandse mkb. Door voor een sector het aantal werkzame personen bij een mkb-bedrijf uit te drukken in het totaal aantal werkzame personen binnen een land worden twee effecten meegenomen, namelijk de grootte van de sector enerzijds (zijn er veel personen werkzaam binnen de sector?) en het aandeel van het mkb in de sector anderzijds (zijn er binnen de sector veel personen werkzaam in het mkb?). 

In de meeste Europese landen en ook binnen de Europese Unie als totaal was de handel de grootste mkb-sector, uitgedrukt in werkzame personen. Dit percentage lag voor Nederland hoger dan voor de Europese Unie. Net als in Nederland omvatte de Belgische mkb-handel bijna 17 procent van alle werkzame personen in 2018. Relatief gezien waren er minder personen werkzaam binnen de Belgische handel dan in Nederland, bijna 23 procent tegenover 26 procent. Echter, in België was hiervan bijna driekwart werkzaam binnen het mkb. 

3.2 Personen werkzaam in de handel, 2018
Landwerkzaam personen (% werkzame personen in MKB)werkzaam personen (% werkzame personen in MKB)_2
Griekenland23,9
Cyprus22,4
Bulgarije22,3
Litouwen18,7
Letland18,5
Polen18,1
Spanje18,0
Ierland17,7
Roemenie17,6
Nederland16,9
Slowakije16,6
België16,6
Hongarije16,4
Estland16,1
Denemarken16,1
Europese Unie,
(inclusief VK)
15,1
Kroatië14,3
Tsjechië13,8
Slovenië13,1
Duitsland13,0
Frankrijk12,6
Finland11,8
Zweden11,7
Verenigd Koninkrijk10,9
Bron: CBS, Eurostat
Van Italië, Oostenrijk en Portugal is geen data beschikbaar
 

Ook in het Verenigd Koninkrijk was de handelssector de grootste mkb-sector, uitgedrukt in werkzame personen. Dit percentage lag wel een stuk lager dan in Nederland en België; bijna 11 procent van het totaal aantal werkzame personen binnen het land werkte in de mkb-handelssector. Hier speelt mee dat er in het Verenigd Koninkrijk al betrekkelijk weinig personen werkzaam waren bij een mkb-bedrijf. Zo waren binnen de handel veel personen werkzaam (24,8 procent van het totaal aantal werkzame personen in het Verenigd Koninkrijk), maar binnen deze sector zelf was het merendeel van de personen werkzaam in een grootbedrijf (56,2 procent). 

De Griekse handel omvatte relatief de meeste werkzame personen in het mkb in de Europese Unie, namelijk bijna 24 procent. Bijna 29 procent van het totaal aantal werkzame personen binnen Griekenland was werkzaam in de handelssector en daarvan was ruim 82 procent werkzaam binnen het mkb. Dit is beide relatief hoog, waardoor het percentage werkzame personen binnen de Griekse mkb-handel omhoog wordt gestuwd. 

Nederlandse autohandel heeft relatief veel werkzame personen binnen mkb

In 2018 was bijna 85 procent van de werkzame personen binnen de Nederlandse autohandel werkzaam bij een mkb-bedrijf. In vergelijking met naburige landen is dit veel; in België lag dit percentage net iets lager, maar in het Verenigd Koninkrijk was dit nog geen 65 procent. Ook in de Nederlandse groothandel was bijna 81 procent werkzaam binnen het mkb. In België lag dit percentage hoger, maar binnen de Franse groothandel was bijna 57 procent werkzaam bij een mkb-bedrijf. Vergeleken met de groothandel en autohandel waren in de detailhandel relatief gezien minder personen werkzaam binnen het mkb. In Frankrijk was dit bijna 59 procent, dit percentage lag wel boven dat van de groothandel. 

3.3 Aandeel personen werkzaam binnen MKB
BedrijfstakBelgië (% werkzame personen)Duitsland (% werkzame personen)Frankrijk (% werkzame personen)Nederland (% werkzame personen)Verenigd Koninkrijk (% werkzame personen)
Autohandel 82,976,366,683,963,7
Groothandel85,562,856,880,967,2
Detailhandel62,558,458,852,031,3
Bron: CBS, Eurostat