Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

Samenvatting

Het aantal Nederlandse mkb-bedrijven is de afgelopen jaren sterk gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal microbedrijven. In andere Europese landen is deze trend niet of lang niet zo sterk te zien. Ook het aantal werkzame personen in het Nederlandse mkb nam toe, maar bleef sterk achter bij de toename van het aantal mkb-bedrijven. In 2018 behoorde Nederland tot de tien Europese landen met relatief gezien de minste werkzame personen in het mkb. Wel behaalde Nederland een relatief hoge bruto toegevoegde waarde in vergelijking met de rest van de Europese Unie. De toegevoegde waarde per werkzame persoon was in Nederland het hoogst in het middenbedrijf.