Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

4. Nederland heeft een relatief hoge bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon

Nederland behoorde in 2018 tot de top vijf landen binnen de Europese Unie met de hoogste omzet per werkzame persoon. Alleen België, Denemarken, Ierland en Luxemburg behaalden een hogere omzet per werkzame persoon. Ook de bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon was in Nederland, met de achtste plek, relatief hoog vergeleken met de rest van Europa. Van de buurlanden hadden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een lagere bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon dan Nederland. 

In 2018 bedroeg de omzet per werkzame persoon 274,0 duizend euro in Nederland. Dat is bijna 23 procent minder dan buurland België. Daarentegen was de totale omzet van Nederland (bijna 1 645 miljard euro) wel groter dan België (ruim 1048 miljard euro). Het totaal aantal bedrijven in Nederland is dan ook ruim twee keer zo groot als in België. Hoewel Duitsland meer dan vier keer en het Verenigd Koninkrijk bijna drie keer zoveel omzet behaalden als Nederland, zette Nederland per werkzame persoon wel meer om.

4.1 Omzet per werkzame persoon, 2018
LandenOmzet per werkzame persoon (x 1 000 euro)Omzet per werkzame persoon (x 1 000 euro)_2
Luxemburg670,4
Ierland483,4
België354,1
Denemarken301,6
Nederland274,0
Finland265,2
Oostenrijk252,1
Zweden248,8
Frankrijk242,5
Duitsland219,5
Verenigd Koninkrijk211,3
Italië200,7
Spanje163,5
Slovenië156,4
Malta154,9
Estland148,6
Tsjechië143,2
Slowakije128,5
Cyprus125,0
Hungarije114,5
Polen114,5
Portugal109,6
Griekenland96,2
Litouwen93,1
Letland91,5
Kroatië90,8
Romenië77,3
Bulgarije70,1
Bron: CBS, Eurostat

In vergelijking met een jaar eerder is in 2018 de omzet per werkzame persoon in Nederland met bijna 3 procent gestegen. In 2016 bedroeg de omzet per werkzame persoon in Nederland 257,7 duizend euro, dat is ruim 6 procent minder dan in 2018. Ook de Britten zagen de omzet per werkzame persoon stijgen in vergelijking met 2017 (bijna +4 procent). De omzet per werkzame persoon in Duitsland bleef in 2018 ongeveer gelijk. Bij buurland België daalde de omzet per werkzame persoon met 5 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. 

In 2016 bedroeg de omzet per werkzame voor de hele Europese Unie 192 duizend euro. De omzet per werkzame persoon voor de hele Europese Unie is nog niet beschikbaar voor latere jaren.

Bruto toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon kan worden omschreven als arbeidsproductiviteit. Deze wordt berekend door de totale toegevoegde waarde, dat is het verschil tussen de marktwaarde van de productie en het intermediair verbruik, te delen door het aantal werkzame personen. Oftewel de toegevoegde waarde is de omzet minus het aankoopbedrag. 

In 2018 bedroeg de bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon in Nederland 64,8 duizend euro. Een stijging in vergelijking met de voorafgaande jaren, zo bedroeg de bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon in 2016 nog 62,0 duizend euro. In 2016 bedroeg de Europese toegevoegde waarde per werkzame persoon 51 duizend euro. Voor recentere jaren is de Europese toegevoegde waarde nog niet bekend.

4.2 Bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon, 2018
LandenBruto toegevoegde waarde per persoon (x 1 000 euro)Bruto toegevoegde waarde per persoon (x 1 000 euro)_2
Ierland152,7
Luxemburg93,2
Denemarken92,8
België76,2
Zweden70,7
Finland68,9
Austria68,9
Nederland64,8
Verenigd Koninkrijk64,0
Frankrijk63,7
Duitsland59,7
Italië49,8
Spanje42,2
Malta42,0
Slovenië36,8
Cyprus35,3
Estland31,0
Tsjechië29,7
Portugal26,0
Hongarije25,2
Polen25,2
Slowakije24,3
Kroatië24,2
Litouwen21,3
Letland19,9
Griekenland18,9
Romenië18,4
Bulgarije14,5
Bron: CBS, Eurostat

Van Nederlandse buurlanden is de Belgische bruto toegevoegde waarde het hoogst

Van alle Nederlandse buurlanden was de Belgische bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon het hoogst. In 2018 was dit bijna 18 procent hoger dan de Nederlandse bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon. Doordat het aantal werkzame personen in Nederland meer dan twee keer zo groot was, lag de totale bruto toegevoegde waarde in Nederland (389 miljard euro) wel hoger dan in België. In België lag de totale bruto toegevoegde waarde bijna 42 procent lager.

De bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon lagen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lager dan in Nederland. Daarentegen behaalde Duitsland (bijna 1 858 miljard euro) gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (ruim 1 296 miljard euro) wel de hoogste totale bruto toegevoegde waarde van alle buurlanden. Duitsland telt dan ook meer dan twee keer en het Verenigd Koninkrijk bijna twee keer zoveel bedrijven als Nederland. 

4.3 Toegevoegde waarde per werkzame persoon, 2018
LandTotaal (x 1 000 euro)Microbedrijf (x 1 000 euro)Middenbedrijf (x 1 000 euro)
België76,251,691,5
Duitsland59,743,157,2
Nederland64,849,782,2
Verenigd Koninkrijk64,066,062,1
Bron: CBS, Eurostat
 

Toegevoegde waarde het hoogst in Nederlandse middenbedrijf

In vergelijking met de andere grootteklassen was de toegevoegde waarde per werkzame persoon in Nederland het hoogst in het middenbedrijf. In 2018 werd per werknemer in het middenbedrijf 82,2 duizend euro aan waarde toegevoegd. Daarmee voegde het Nederlandse middenbedrijf meer waarde per persoon toe dan in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen lag de toegevoegde waarde per werkzame persoon in België (91,5 duizend euro) hoger dan in Nederland. 

Het Nederlandse middenbedrijf behaalde een totale bruto toegevoegde waarde van bijna 89 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van het Belgische middenbedrijf (38 miljard euro). Het Duitse en Britse middenbedrijf behaalden een veel hogere totale bruto toegevoegde waarde. 

Toegevoegde waarde het laagst in Nederlandse microbedrijf

Van alle grootteklassen voegden de Nederlandse microbedrijven per werkzame persoon de minste waarde toe, namelijk 49,7 duizend euro in 2018. Dat is ongeveer evenveel als het microbedrijf in België. De toegevoegde waarde per werkzame persoon was in Duitsland het laagst. Het microbedrijf in het Verenigd Koninkrijk voegde de meeste waarde per werkzame persoon in 2018 toe. 

Het Nederlandse microbedrijf behaalde een totale bruto toegevoegde waarde van ruim 83 miljard euro. Het Belgische microbedrijf behaalde ruim 51 miljard euro in 2018. Het Britse middenbedrijf (259 miljard euro), gevolgd door het Duitse middenbedrijf (bijna 255 miljard euro) behaalden van alle Nederlandse buurlanden de hoogste bruto toegevoegde waarde. Zowel het Britse als het Duitse middenbedrijf tellen dan ook veel meer bedrijven dan Nederland en België.