Inzicht in CO2-uitstoot van particuliere hypotheekportefeuilles

7. Referenties

[1] PCAF rapport 2017: Paving the way towards a harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector

[2] Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

[3] Berekening van de standaard CO2-emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2019 en emissiehandel 2019 

[4] Verbrandingswarmte standaard Nederlands aardgas 

[5] Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

[6] Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2017 

[7] PCAF-rapport 2018

[8] PCAF-rapport 2019

[9] CO2emissiefactoren.nl

[10] Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's