Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten

Bijlagen

Aanvullende statistiek

Tabellen aanvullende uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten, realisatie 2020 en 2021 t/m juni