Prijsontwikkeling elektronische publicaties

4. Uitkomsten onderzoek

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Eerst zal de prijsindex voor de normale reeks van elektronische publicaties besproken worden en daarna de bijbehorende afgeleide reeks.

4.1 Prijsontwikkeling volgens normale reeks

De prijzen van elektronische publicaties zijn in januari 2020 met 3,5 procent gedaald ten opzichte van december 2019. In de periode daarna tot en met mei 2020 zijn de prijzen weer gestegen. In de meest recente cijfers tot en met juni 2021 is te zien dat de prijzen 1,3 procent lager zijn dan in december 2019. Het prijsniveau in juni 2021 is 0,5 procent lager dan in juni 2020.

Grafiek 1: Prijsindexcijfers elektronische publicaties, normale reeks en afgeleide reeks.

Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 Normale reeks (Prijsindex december 2019 = 100)Afgeleide reeks (Prijsindex december 2019 = 100)
dec
19
100,0100,0
jan
20
96,5107,1
feb
20
96,8107,5
mrt
20
98,6109,4
apr
20
99,9110,9
mei
20
99,9110,9
jun
20
99,2110,2
jul
20
99,3110,2
aug
20
99,0109,9
sep
20
98,8109,7
okt
20
98,5109,4
nov
20
98,8109,7
dec
20
97,6108,4
jan
21
99,6110,5
feb
21
100,0111,0
mrt
21
99,5110,5
apr
21
99,7110,7
mei
21
99,0109,9
jun
21
98,7109,6

4.2 Prijsontwikkeling volgens afgeleide reeks

Als in januari 2020 de belastingtarieven van december 2019 zouden gelden, zouden de prijzen van elektronische publicaties in januari 2020 gestegen zijn met 7,1 procent ten opzichte van december 2019. In juni 2021 zou de prijsstijging verder zijn opgelopen naar 9,6 procent. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet bekend is of andere prijswijzigingen doorberekend zouden worden als de belasting niet gewijzigd zou zijn. Ten opzichte van juni 2020 zijn de prijzen in juni 2021 met 0,5 procent gedaald. Dat is precies evenveel als de prijsdaling volgens de normale reeks. Dat komt omdat in deze periode de belasting op elektronische publicaties niet is veranderd.