Prijsontwikkeling elektronische publicaties

1. Inleiding

Het Ministerie van Financiën heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de prijsontwikkeling van elektronische publicaties. Het CBS heeft voor bepaalde productgroepen data in huis waaruit de prijsontwikkeling kan worden afgeleid. In dit onderzoek zijn digitale tijdschriften en digitale studieboeken buiten beschouwing gehouden zoals is afgestemd met het Ministerie van Financiën. Het onderzoek heeft zich wel gericht op de prijsontwikkeling van digitale kranten en e-books.

Dit rapport geeft een update van deze uitkomsten. De indexreeks van de prijsontwikkeling van de elektronische publicaties is uitgebreid tot en met de maand juni van 2021.

In de oorspronkelijke opdracht van het Ministerie van Financiën aan het CBS was opgenomen dat er separate prijsindexcijfers opgeleverd zouden worden voor digitale kranten en e-books. In overleg tussen beide partijen is gaandeweg afgesproken dat het CBS één prijsindexreeks levert voor elektronische publicaties omdat vanwege geheimhouding niet op een lager niveau gepubliceerd kan worden.

De uitkomsten van dit onderzoek staan in dit rapport. In hoofdstuk 2 staat de wijze van dataverzameling. De berekeningswijze wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten vermeld met daarna een conclusie over de prijsontwikkeling van elektronische publicaties.