Auteur: Cor van Bruggen
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021

3. Referenties

CBS (2021). Dierlijke mest en mineralen 2020.

WUM (2010). Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen. Standaardcijfers 1990-2008. Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (redactie C. van Bruggen). CBS, PBL, LEI-Wageningen UR, Wageningen UR-Livestock Research, ministerie van LNV en RIVM. CBS, Den Haag.