© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar?

Sinds 1950 is het jaarlijks aantal sterfgevallen verdubbeld tot bijna 152 duizend in 2019. Het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is van 7,5 in 1950 naar 8,8 in 2019 gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking. Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen toe.

Per week overlijden er gemiddeld 2 900 inwoners van Nederland. Bij een griep- of hittegolf kan er sprake zijn van oversterfte. Ook tijdens coronacrisis zal dit het geval zijn. Meer cijfer hierover zijn te vinden op de cbs-pagina die gewijd is aan de gevolgen van de coronacrisis