Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar?

Cijfers naar leeftijd en geslacht zijn er per jaar en per week.

Sinds 1950 is het jaarlijks aantal sterfgevallen verdubbeld tot ongeveer 153 duizend in 2018. Ook het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is licht gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking. Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen toe.