Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar?

Sinds 1950 is het jaarlijks aantal sterfgevallen verdubbeld tot ongeveer 153 duizend in 2018. Het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is van 7,5 in 1950 naar 8,9 in 2018 gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking. Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen toe.