Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar?

Kijk voor de laatste cijfers naar de bevolkingsontwikkeling per maand op StatLine.

In de afgelopen halve eeuw is het jaarlijks aantal sterfgevallen bijna verdubbeld tot ongeveer 135 duizend. Ook het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is licht gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking. Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen toe.