Dit fenomeen is al een tijd bekend. Waarom heeft het CBS deze aangepaste methode niet al ingevoerd?

Voor het gebruiken van de aangepaste methode zijn veel gegevens nodig over de precieze de tarieven die huishoudens betalen. Het CBS is begin 2022 gestart met onderzoek. Het verkrijgen en analyseren van deze data bij de verschillende energiemaatschappijen die Nederland telt kost veel tijd. Voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten is het noodzakelijk dat er voldoende geschikte gegevens beschikbaar zijn.