Update van het bedrijvendashboard: meer compleet en nog toegankelijker

Jonge mannen in zakelijk overleg in cafe.
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Hoeveel vacatures zijn er in mijn branche in mijn provincie? Wat zijn de verwachtingen in mijn branche wat betreft omzet, personeelssterkte, en investeringen? Hoe zit het met de uitgaven voor research en development? Welke kosten worden gemaakt per VTE?

In september is de nieuwste versie van het dashboard voor bedrijven live gezet. Hiermee kunnen bedrijven op een nog toegankelijkere manier onder andere op bovenstaande vragen een antwoord vinden. Het dashboard is gebaseerd op bestaande Statline tabellen van het CBS.

Jaarlijks vraagt het CBS bedrijven vragenlijsten in te vullen om statistieken van te maken. Deze statistieken zijn niet alleen nuttig om Nederland te informeren, ze zijn ook bruikbaar voor de bedrijven zelf. Marcel van der Geest, productieleider bij het CBS: “De kracht van het dashboard is dat gegevens uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier bij elkaar worden gezet. Dit maakt de gegevens makkelijk vindbaar voor bedrijven."

Begin dit jaar heeft een inventarisatie van de wensen van bedrijven plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn de wensen verwerkt in het vernieuwde dashboard. Mart Landman, datavisualisatie developer bij het CBS vult aan: “Naast de aanvullingen in dit dashboard heeft er ook een andere ontwikkeling plaatsgevonden: alle dashboards op het gebied van economie en bedrijven zijn gebundeld in een dashboard economie, dat nu op één overzichtelijke en centrale plek op de CBS-website te vinden is."