CBS Urban Data Center/Zwolle

Beeldmerk Urban Data Center Zwolle met fotografie
© Google
Op donderdag 29 juni 2017 is het officiële startschot gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het CBS Urban Data Center/Zwolle. Dit samenwerkingsverband is erop gericht optimaal gebruik te maken van de gegevensbestanden van beide organisaties. Hierdoor kan de gemeente haar dienstverlening aan de inwoners verbeteren en de basis leggen voor nieuw beleid dat op actuele en gedetailleerde data gebaseerd is.

Sinds de opening is het UDC in Zwolle een bredere regionale functie gaan vervullen. Het UDC werkt samen met onder andere de gemeente Apeldoorn, de hogeschool Windesheim en de Bestuursregio Zwolle. Deze samenwerking heeft als doel om bestuurders en andere maatschappelijke partijen te voorzien van statistische informatie waarmee zij gerichte beleidsinterventies kunnen bewerkstelligen.

Dit zijn de belangrijkste thema’s waarbinnen in de afgelopen periode projecten zijn uitgevoerd:

- Een analyse van de gemeentelijke armoedebeleid;

- Laag-regionale inkomensstatistiek;

- Het berekenen van regionale economische groei;

- Het maken van regionale welvaartsindicatoren;

- Cijfers over internationale handel.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle