CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg

Beeldmerk UDC Leidschendan/Voorburg

Op 31 augustus 2017 is in Leidschendam-Voorburg het Urban Data Center geopend. Door kennis en data van het CBS, de gemeente en partnerorganisaties te combineren en te analyseren krijgt Leidschendam-Voorburg meer inzicht in lokale en regionale ontwikkelingen. Daardoor is de gemeente beter in staat lokaal beleid op lokale behoeften af te stemmen.

De gemeente heeft zichzelf twee doelen gesteld:

  • komen tot effectiever beleid door slim gebruik van data;
  • vergroten van het bewustzijn van het belang van data en analyse bij medewerkers.

Het eerste doel gaat over de inzichten die de onderzoeksresultaten de gemeente opleveren. Wat doet de gemeente met de resultaten? In hoeverre leiden maatregelen die naar aanleiding van het onderzoek zijn genomen tot effectiever en/of efficiënter beleid? Het tweede doel gaat onder andere over vergroten van data-bewustzijn, ‘data-maturity’ en datagedreven werken van medewerkers.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2