CBS Regionaal Data Center/Veenendaal

In de Utrechtse gemeente Veenendaal is een tijdelijk datacenter opgestart. Deze is erop gericht om het datagedreven werken binnen de gemeente te stimuleren.

In het datacenter gaan het CBS en Veenendaal samen aan de slag op terreinen als Sociaal Domein en Mobiliteit.

Binnen Sociaal Domein wordt onder meer gekeken naar het gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van Veenendaal om meer zicht te krijgen op wie gebruik maakt van welke regeling. Bij mobiliteit wordt gekeken naar het gebruik van vervoersmiddelen bij verplaatsingen in, van en naar Veenendaal. Ook wordt de kennis en begeleiding van het CBS ingezet om het proces van datagedreven werken te integreren en om slimmere en efficiëntere inzet van data te bewerkstelligen om antwoorden te geven op gemeentelijke beleidsvragen.

Intussen is er al open data ontsloten voor de wijkgestuurde aanpak en de eerste basis is gelegd voor het kunnen beantwoorden van snelle vragen over onder andere cybersecurity, afvalstromen, ondermijnende criminaliteit en de privacy van data.

Na 6 maanden wordt de samenwerking geëvalueerd en bekeken of men verder kan in Veenendaal met het eerste Regionale Data Center in de provincie Utrecht.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018
  2. Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018
  3. Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
  4. Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017