Regionale CBS-missie

Het leveren van betrouwbare statistische informatie voor de onderbouwing en toetsing van beleid is de hoofdopgave voor het CBS. Aangezien het CBS meer en meer op lokaal niveau kan publiceren, is het CBS ook dé leverancier van betrouwbare statistische informatie voor lokale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen.

Het CBS presenteert zijn cijfers en publicaties volgens een thema-indeling, die op de website en in de statistische databank StatLine hetzelfde is.

Twee invalshoeken

Statistieken op gemeentelijk niveau zijn op twee manieren te benaderen:

  1. Als hoofdonderwerp in (gemeentelijke) overzichtspublicaties als Regionale Kerncijfers Nederland en Kerncijfers Wijken en Buurten.
  2. Als nevenonderwerp in veel tabellen in StatLine. In deze tabellen zijn gemeentelijke gegevens veelal gecombineerd met andere dimensies, zoals leeftijden, geslacht, herkomstgroepering, bedrijfstak en tijd.

In StatLine is het niet zonder meer mogelijk thema’s uit één tabel te combineren met thema’s uit een andere tabel. Daarom is een overzicht beschikbaar dat toont welke thema’s naar welk (gemeentelijk) niveau beschikbaar zijn.

Vaste indelingen

Nederland kent een groot aantal regionale indelingen. Naast de standaardindelingen zoals gemeenten en provincies telt ons land nog tal van andere gebieden of regio’s, waaronder arrondissementen, GGD-regio’s en landbouwgebieden. In vrijwel alle regionale publicaties hanteert het CBS de regionale standaardindelingen. Alle gemeentelijke gegevens zijn optelbaar naar alle indelingen. Dit kan met behulp van de StatLine-publicatie Gebieden in Nederland.