Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2018

Dit is de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken. De nieuwsbrief verschijnt elk halfjaar. 

Dit is de elfde uitgave van de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Deze nieuwsbrief bevat informatie over het aantal havo/vwo-leerlingen per gemeente, wijkverpleging onder 80-plussers, toerisme, sociale zekerheid, hondenbelasting, zonnestroom en een oproep tot deelname aan de Veiligheidsmonitor.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief.