Gemeente Op Maat

Gemeente op maat

In Gemeente Op Maat 2010 geeft het CBS een statistisch overzicht van elke Nederlandse gemeente die op 1 januari 2010 bestond. De publicatie bestaat uit acht thematische hoofdstukken waarin gemeentelijke data in een regionaal kader worden geplaatst. Daarnaast bevat de publicatie kerncijfers over de wijken en buurten van gemeenten en een introductie in de verscheidenheid aan regionale gegevens die het CBS aanbiedt in de databank StatLine.
Gemeente Op Maat is voor elke gemeente afzonderlijk als pdf-bestand te downloaden door bij het gewenste jaar de gemeente te zoeken onder de eerste letter van de gemeente. De bestandsomvang is 3,0 tot 3,5 MB per gemeente, afhankelijk van het aantal wijken en buurten. Het is niet mogelijk om papieren exemplaren van Gemeente Op Maat te bestellen.

Meer regionale gegevens kunt u vinden in de databank StatLine. In november 2013 is de Gemeente Op Maat publicatie vervangen door een nieuw product: een nieuwsbrief voor gemeenten. Via deze nieuwsbrief wil het CBS gemeenten en andere decentrale overheden van de meest recente informatie voorzien over zijn regionale en ruimtelijke statistieken.

Om medewerkers van decentrale overheden te helpen hun weg te vinden naar regionale informatie is ook het portal cbs.nl/decentraleoverheden beschikbaar. Dit portal maakt regionale informatie beter toegankelijk, biedt overzicht en slaat een brug tussen cbs.nl en de regionale informatie in StatLine.