Heftruck met lading bij transportbedrijf
© CBS / Alrik Swagerman

CBS-Wereldcafé II - Niet-tarifaire maatregelen en de NL’se goederenhandel

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens. Met enige regelmaat zullen ook deskundigen van andere kennisinstituten en organisaties hun inzichten in het CBS Wereldcafé presenteren.

Deze editie van het CBS Wereldcafé bestaat uit twee delen:

  • Loe Franssen, onderzoeker bij het CBS, presenteert enkele belangrijke bevindingen uit de Internationaliseringsmonitor van het derde kwartaal 2021 over Niet-tarifaire maatregelen - een investering in kwaliteit?. Deze publicatie is hieronder te vinden.
  • Marhijn Visser, secretaris internationaal ondernemen bij VNO-NCW en MKB-Nederland, schetst een breder beeld van de gevolgen van (niet-)tarifaire maatregelen voor de export vanuit het perspectief van Nederlandse exporteurs.

Stuur ons een bericht via internationalisering@cbs.nl om je aan te melden voor deze editie van het Wereldcafé