© Hollandse Hoogte / Frank Muller

Training, links en telefoonnummers

Training

 Het CBS biedt verschillende trainingen en cursussen aan op het gebied van veiligheid.

• Training “Eerste hulp bij ander gedrag”
Het aantal mensen met onaangepast of verward gedrag neemt toe. Hoe ga je om met afwijkend gedrag? Hoe herken je een verward persoon? En hoe ga je hier op een veilige manier mee om? Deze onderwerpen komen aan bod in de training. In de bijlage ‘Uit de training Omgaan met ander gedrag’ in het ‘Handboek Veilig in het veld’ vind je hier meer informatie over. Je vindt deze op intranet, op de werkruimte ‘Veilig in het veld’.

• Training “Omgaan met agressie”
In deze training leer je hoe je om kan gaan met agressie. De training is afkomstig van BHV.nl. In Hoofdstuk 3 van het "Handboek Veilig in het Veld" vind je hier meer informatie over. Je vindt deze op intranet, op de werkruimte ‘Veilig in het veld’.

• Training “De veranderende samenleving”
Deze training is ontwikkeld in verband met de toenemende verharding en verruwing van omgangsnormen.

• De CBS brede e-learning module “Grensoverschrijdend gedrag”
In deze cursus leer je wat ongewenst gedrag is, hoe je het kunt herkennen en hoe je adequaat kunt handelen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Links

Intranetpagina’s
(kopieer de links naar je intranetpagina)

Werkruimte 'Veilig in het veld'
 http://cbsintranet/werkruimten/Veilig-in-het-Veld/default.aspx

Werkruimte Medewerkers DVZ
http://cbsintranet/werkruimten/Startpagina-DVZ-Nieuw/Organisatie-HR/Overzichten-formatie-en-bezetting/default.aspx

Werkruimte Medewerkers Personeelszaken (BPO)
http://cbsintranet/werkruimten/Personeel/Lists/Contactpersonen/AllItems.aspx

Medewerkers medische en sociale ondersteuning CBS
http://cbsintranet/pdc/Paginas/Medische-%20en%20sociale%20ondersteuning.aspx[LL(1]

Internetpagina’s

CBS Academy
Politie
Meld Misdaad Anoniem
Wetsartikelen
Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Informatie over de aanpak van agressie en geweld
Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld
Slachtofferhulp Nederland voor hulp na een misdrijf of verkeersongeluk
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Vermoedens van huiselijk geweld
Rijksoverheid
Rechtsbijstand
Juridisch loket
Slachtofferwijzer
Centrum seksueel geweld
Smartengeld

Telefoonnummers

Interne telefoonnummers

Voor belangrijke interne telefoonnummers verwijzen we je naar de werkruimte ‘Veilig in het veld’ op intranet. Je vindt hier onder andere de telefoonnummers van de regiomanagers en hun vervangers en van de veiligheidscoördinator.

Externe telefoonnummers

Alarmnummer: 112
Algemeen nummer politie: 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Bureau Slachtofferhulp: 0900-0101
Veilig Thuis: 0800-2000
Korrelatie: 0900-1450