XBRL taxonomie van waterschappen V3.1

Met taxonomie versie 3.0 konden geen balansstanden voor de posten ‘Geactiveerde bijdragen aan het Rijk’ en ‘Geactiveerde bijdragen aan openbare lichamen’ worden aangeleverd. In deze taxonomie is dit hersteld. Met ingang van het eerste kwartaal van 2014 dient u bij inzending van de Iv3-rapportage met XBRL gebruik te maken van deze taxonomie (V3.1).