Trefwoordenlijst heffingen taakveld en categorie gemeenten

In bijgaande twee XLS-bestand is opgenomen de taakveld-categoriecombinatie voor heffingen uit het Iv3-model gemeenten. Het eerste XLS-bestand heeft betrekking op het Iv3-model gemeenten tot en met 2024. Het tweede XLS- bestand heeft betrekking op het Iv3-model gemeenten 2025.

U kunt hiermee bepalen onder welke taakveld en welke categorie heffingen geboekt dienen te worden.