Trefwoordenlijst heffingen taakveld en categorie gemeenten

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de taakveld-categoriecombinatie voor heffingen uit het Iv3-model gemeenten 2017 en 2018. U kunt hiermee bepalen onder welke taakveld en welke categorie heffingen geboekt dienen te worden.