Uitkomsten EMU-enquête 2016

In deze nota worden de definitieve uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2016 die eind 2015 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Het EMU-saldo voor deze vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden geraamd op -3,4 miljard euro voor 2016 (0,48% van het BBP). Dit is hoger dan de macronorm van 0,4% van het BBP die is afgesproken met het Rijk. Voor 2017 wordt het EMU-saldo geraamd op –1,6 miljard euro.