Relatie EMU-enquête Iv3

In dit document wordt de relatie beschreven tussen het model voor de EMU-enquête en het model voor de Iv3-enquête.