Iv3-rapportage gemeenschappelijke regelingen kwartaal (periodes: 2015-1 t/m 2015-4)

In het model geplaatst op 12 april jl. zat opnieuw een fout in de berekening van het eindoordeel op tabblad ‘Eindoordeel’ in toets 2. In deze versie is deze fout hersteld. Het model voor 2015 is verder inhoudelijk ingrijpend gewijzigd ten opzichte van het model voor 2014, o.a. vanwege de drie decentralisatie en de invoering van het schatkistbankieren. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad “3.Toelichting” onder de kop “Wijzigingen model 2015”. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Levert u aan in XBRL, dan moet u de ‘XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2015’ gebruiken.