Uitwerking categorie stromen reserves en voorzieningen (nadruk op cat. 6.0) (concept)

Op het gebied van de reserves en voorzieningen zijn met ingang van het BBV enkele wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Het CBS heeft geprobeerd om, gericht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, een overzicht te maken van de stromen van en naar de reserves en voorzieningen. Het overzicht geeft inzicht in de interpretatie van het CBS. Het betreft een conceptversie. Graag zouden wij uw mening, of eventuele aanpassings-/uitbreidingsvoorstellen, over het bijgevoegde overzicht ontvangen.