Toelichting kwaliteitstoetsen 2009

Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen alle gemeenten nieuwe kwaliteitstoetsen gebruiken voor de levering van de kwartaalrapportage Iv3.Er zijn drie categorieën nieuwe kwaliteitstoetsen. De consistentietoets beoordeelt de interne consistentie van de Iv3-matrix en de volledigheidstoets beoordeelt de volledigheid van de levering zoals de omvang van de loonsom en de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tot slot is er een toets om het juiste gebruik van de BBV voorschriften te controleren. Omdat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn waardoor een gemeente terecht kan afwijken van de toetsen is er de mogelijkheid voor de gemeente om een toelichting te geven bij een aantal toetsen.Het CBS roept alle gemeenten op om de nieuwe kwaliteitstoetsen te gebruiken. Dat is niet verplicht, maar het levert het CBS én de gemeente aanvullende informatie over de kwaliteit van de Iv3-gegevens. Dat helpt u én ons om die kwaliteit nog verder te verbeteren.