Definitieve uitkomsten EMU-enquête 2013

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2013 die eind 2012 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.