Circulaire over Informatie voor derden vanaf het eerste kwartaal 2010 (PDF: 0,2 MB)

Deze circulaire geeft met name informatie over de gevolgen voor Iv3 van de wijziging van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) met ingang van 1 augustus 2008. Verder wordt er aandacht geschonken aan het sanctiebeleid en het EMU-saldo.