Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2024

Het Iv3-model 2024 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen 2024.

Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het Iv3-model 2024 is inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van het model 2023. Voor de jaarrekening 2024 is het verplicht om voor de WMO en de Jeugdhulp de gedetailleerde taakvelden 6.71a tot en met 6.71d en 6.72a tot en met 6.74c te gebruiken. Het aanleveren van gedetailleerde kwartaaldata is voor het verslagjaar 2024 optioneel en kan ook nog volgens de oude taakveldindeling van 2022 worden gedaan.

Voor meer informatie en een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het tabblad "3.Toelichting" onder het kopje "Wijzigingen model 2023".