Ministeries en begrotingsfondsen

Ministeries

Uit de kasrealisaties van ministeries wordt het vorderingensaldo bepaald, zowel per kwartaal als per jaar. Vanaf 2014 wordt deze statistiek ook op maandbasis gepubliceerd. Daarnaast wordt op basis van gegevens van ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen  de overheidsbalans opgesteld voor de gehele overheid.

Kasrealisaties op jaarbasis

Voor het bepalen van het vorderingensaldo wordt tweemaal per jaar een gedetailleerd bronbestand van de kasrealisaties per ministerie ontvangen. De gedetailleerde kasrealisaties worden door het CBS geanalyseerd volgens Europese richtlijnen. Hierbij worden de uitgaven en ontvangsten gerubriceerd volgens richtlijnen uit het handboek Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Kasrealisaties op maandbasis

Vanaf februari 2014 publiceert het CBS ook de uitgaven en ontvangsten van de overheid op maandbasis. Hiervoor worden ministeries gevraagd om een gedetailleerd bronbestand met de maandelijkse kasrealisaties te versturen.

Overheidsbalans

Eenmaal per jaar wordt de ministeries en begrotingsfondsen gevraagd gegevens te verzenden voor de overheidsbalans. Deze worden, net als de kasrealisaties, gerubriceerd volgens de richtlijnen die worden voorgeschreven in het ESR 2010. Welke gegevens geleverd moeten worden, is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. Het gaat om de volgende modellen:

  • Model 3.31: Saldibalans per 31 december.
  • Model 4.70: overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties.
  • Voor het invullen van model 4.70 is de Toelichting (im)materiële activa beschikbaar. Hierin worden de activatypen gedefinieerd.

Gegevens uploaden

Berichtgevers krijgen per e-mail het verzoek gegevens aan te leveren via een beveiligde verbinding.
Hiervoor zijn inloggegevens benodigd die wij naar bij ons bekende contactpersonen versturen. Bewaar deze mail goed.
Bij het aanleveren van gegevens is de naamgeving van de bestanden van belang.  De e-mail met het verzoek gegevens te leveren vermeldt ook de specifieke naamgeving die het CBS van berichtgevers verwacht.
Na het uploaden van de gegevens verschijnt een ontvangstbevestiging op het scherm. 

Ga voor het aanleveren van gegevens naar www.cbs.nl/bestandslevering