Aanvullende uitvraag

Hier komt tekst.

Testtabel
VariabeleWaarom uitvraag door CBS?
Vorderingen op handelsdebiteurenStatistiek Zorginstellingen (ZI), Nationale Rekeningen (NR)
Overige niet eerder genoemde vorderingen Statistiek Zorginstellingen (ZI), Nationale Rekeningen (NR)