Gezocht: winnaars van de CBS-Tegel voor datajournalistiek

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Prijsuitreiking van De Tegels 2021 in Amare te Den Haag, mei 2022
Media spelen een belangrijke rol in de samenleving. Daarom verdienen de kwaliteit en maatschappelijke betekenis van de media in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder speciale aandacht. Om die reden wordt sinds 2007 jaarlijks een journalistieke prijs toegekend: De Tegel. Eén van de categorieën is de CBS-Tegel voor datajournalistiek. Tot 6 februari 2023 kunnen journalisten hun bijdrage voor 2022 nog insturen.

Waarheidsvinding op basis van feiten

Het CBS hecht aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving. Het statistiekbureau stelt op basis van feiten vast wat er zowel op economisch als sociaal gebied gebeurt en doet dat op geheel onafhankelijke en objectieve wijze. Rechtstreeks richting de samenleving via de CBS-website of door samenwerking met de Nederlandse nieuwsmedia. Het CBS werkt al jaren goed samen met deze media, omdat beide partijen een gezamenlijk doel hebben: de samenleving voorzien van feiten. Die feiten vormen steeds vaker een belangrijke basis voor het maatschappelijk debat. Daarom ondersteunt het CBS graag de ontwikkeling van journalistiek talent.

Onderzoek naar agressie jegens vrouwelijke politici

De ondersteuning van dit talent door het CBS gebeurde in de afgelopen jaren door de uitreiking van de CBS-Tegel voor datajournalistiek aan jonge, getalenteerde journalisten die een spraakmakend onderzoek hebben gedaan. Deze Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse journalistieke nieuws- en achtergrondproducties. Vorig jaar ging de CBS-Tegel naar Coen van de Ven, Karlijn Saris, Joris Veerbeek en Sahra Mohamed voor hun onderzoek naar haat en agressie jegens vrouwelijke politici. Hun onderzoek legde niet alleen de pijnlijke realiteit van seksisme in de Nederlandse politiek bloot, maar tilde het thema ook uit het subjectieve domein van gevoelens naar het wetenschappelijke domein van objectieve feiten.

Criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen

Door het CBS zijn een aantal criteria vastgesteld waaraan de inzendingen moeten voldoen. Naast algemene journalistieke kwalificaties moeten producties die in aanmerking komen onder andere gebaseerd zijn op databases uit open bronnen of verkregen zijn in samenwerking met derde partijen of er moet een WOB-verzoek aan ten grondslag liggen. Daarnaast moet sprake zijn van een eigen statistische bewerking, analyse en weergave. In de afgelopen jaren is het aantal inzendingen voor de CBS-Tegel flink gestegen. Ook waren de bijdragen zeer divers en van kwalitatief hoog niveau. Er werd veel en diepgaand onderzoek gedaan met data uit allerlei bronnen. Onderzoeksjournalistiek is tijdrovend en kost geld, maar het CBS is blij dat er nog steeds journalisten zijn die hierin investeren.