Tjark Tjin-A-Tsoi stapt van het CBS over naar Sanquin

/ Auteur: Corporate communicatie
Tjark Tjin-A-Tsoi, DG van het CBS
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is per 1 april 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin.

Tjin-A-Tsoi trad in april 2014 aan als Directeur-Generaal van het CBS. De organisatie stond voor de uitdaging stevige bezuinigingen door te voeren en tegelijkertijd te investeren in kwaliteit, innovatie en een verouderde IT-infrastructuur. Daarnaast bestond de behoefte de maatschappelijke waarde en het gebruik van officiële statistiek te vergroten. Op basis van een strategisch tienpuntenplan is onder zijn leiding geïnvesteerd in de interne organisatie en is een professionele communicatiestrategie en -infrastructuur ontwikkeld. Het CBS is daarnaast beter gaan inspelen op de behoefte aan statistische informatie van overheid en samenleving. Zo is onder andere de Monitor Brede Welvaart geïntroduceerd die een veel breder inzicht geeft in de staat van economie en welzijn van Nederland dan het traditionele BBP-cijfer.

Tjin-A-Tsoi zegt over zijn periode bij het CBS: “Het CBS was en is een prachtige kennisorganisatie die een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt: het belang van betrouwbare informatie op basis waarvan besluiten, klein en groot, kunnen worden genomen en ontwikkelingen kunnen worden gemonitord. De aanstekelijke passie en kundigheid van de 2 000 CBS-collega’s hebben me altijd geïnspireerd. Ik zal de organisatie en de collega’s missen. Niettemin kijk ik ook uit naar de overstap naar Sanquin, net als het CBS een prachtige en belangrijke Nederlandse organisatie met internationale allure die de ambitie heeft nieuwe stappen voorwaarts te zetten."

“Tjark Tjin-A-Tsoi heeft op energieke en inspirerende wijze leiding gegeven aan een vernieuwingsproces dat het CBS op een hoger plan heeft gebracht”, aldus Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Advies van het CBS. “De organisatie is efficiënter en dynamischer geworden en de relevantie, zichtbaarheid en impact van de statistische informatie die het CBS levert, zijn sterk toegenomen. Het CBS heeft onder zijn leiding grote sprongen voorwaarts gemaakt en de waarde van de officiële statistiekvoorziening voor Nederland en de EU fors vergroot.”

Tjark Tjin-A-Tsoi (53) was voor zijn periode bij het CBS onder meer werkzaam als algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut en als directeur Concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daarvoor bekleedde hij functies bij onder meer Ernst & Young, Rabobank en Shell. Hij is gepromoveerd in de theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam.
Het CBS is een onafhankelijke organisatie ingesteld bij wet die belast is met het maken van officiële statistiek en feitelijke informatie voor beleid, politiek, wetenschap en voor het algemene publiek. Aan de functie van directeur-generaal zit een wettelijke termijn vast van 7 jaar. De Raad van Advies van het CBS, onder voorzitterschap van Gerrit Zalm, start voor de opvolging van Tjin-A-Tsoi de wettelijk vastgelegde benoemingsprocedure. De Raad zal na een selectieprocedure een kandidaat-opvolger kiezen en deze voor benoeming voordragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie: CBS Persdienst +31 70 3374444.