Information Dialogue: 24/7 vragen stellen aan het CBS

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Mike Ackermans en Gabrielle van Mourik staan op de trap in het CBS gebouw in Den Haag.
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Op elk willekeurig moment van de dag een vraag stellen over informatie van het CBS? Het CBS werkt aan een applicatie die dit binnenkort mogelijk moet maken. De applicatie is onderdeel van het innovatieprogramma Information Dialogue. Het doel hiervan is om beleidsmakers, bedrijven en andere soorten gebruikers 24/7 zo goed en gemakkelijk mogelijk van informatie te voorzien.

Gebruikers willen meer

‘Als CBS willen we onze resultaten op de modernste manieren verspreiden en communiceren’, vertelt hoofddirecteur CBS Communicatie en Nieuws Mike Ackermans. ‘Dat gebeurt op een aantal manieren, bijvoorbeeld door statistische informatie in allerlei vormen als open data beschikbaar te stellen. Hier werken we voortdurend aan. De behoefte van gebruikers van onze informatie verandert echter. Gebruikers verwachten steeds vaker direct antwoord op hun vragen. Ook verandert de manier waarop zij informatie opvragen als gevolg van de komst van digitale assistenten zoals Google Assistant en Siri. Met het innovatieprogramma Information Dialogue spelen we daar op in. De applicatie die we op dit moment ontwikkelen, genereert binnenkort voor iedere vragensteller op elk moment van de dag een zo specifiek mogelijk antwoord.’

Prototype

Programmamanager Gabriëlle van Mourik is nauw betrokken bij de applicatie die aan de directe vragen van gebruikers naar feiten tegemoet moet komen: ‘In mei van dit jaar zijn we met een klein groepje mensen in workshops aan de slag gegaan. Mijn collega’s Jolien Oomens en Sara Houweling hebben diverse softwarepakketten op geschiktheid getest. Daarna hebben zij een prototype van een applicatie gebouwd waaraan gebruikers in gesproken of geschreven tekst vragen kunnen stellen, waarop zij dan een zo specifiek mogelijk antwoord krijgen van het CBS. Een deel van de antwoorden is direct afkomstig uit de bestaande open data en andere cijfers van het CBS. In een latere fase kan de applicatie als antwoord op een vraag ook nieuwe open data genereren vanuit de microdata van het CBS. Uiteraard zorgen we ervoor dat deze data niet herleidbaar zijn tot individuele personen of bedrijven.’

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/a05fcbb2595e48ed8aa42ce9426e9a0f]

Ambities

Tot nog toe verkeert de ontwikkeling van de applicatie in een experimentele fase en gaat de aandacht vooral uit naar het herkennen van de vragen die de gebruiker stelt. Er is al een werkende proof of concept gemaakt op basis van een beperkt aantal datasets. Naar verwachting kan het CBS in maart 2019 een eerste betaversie lanceren. De ambities voor de nabije toekomst zijn groot. Ackermans: ‘We willen toe naar een applicatie die direct vragen van gebruikers beantwoordt op basis van alle bij het CBS beschikbare content. Dus niet alleen de cijfers, maar ook de datavisualisaties, infographics, video’s, et cetera. Op deze manier bieden we onze gebruikers op een laagdrempelige manier toegang tot al onze informatie.’

Innovatieprogramma’s

Het innovatieprogramma Information Dialogue maakt samen met de innovatieprogramma’s Advanced Data Collection en Big Data onderdeel uit van de vernieuwde innovatiestrategie die het CBS eind 2016 lanceerde. Ackermans: ‘Advanced Data Collection gaat over innovatieve manieren van data verzamelen. Daar houdt de hoofddirectie Dataverzameling zich mee bezig. Big Data gaat over het analyseren van grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld sensordata. Dat gebeurt in het Center for Big Data Statistics (CBDS). De Information Dialogue wordt getrokken door de hoofddirectie Communicatie en Nieuws. De drie innovatieprogramma’s vloeien voort uit belangrijke veranderingen in de maatschappij: veranderende informatiebehoefte van gebruikers, het inzetten van big data voor het maken van statistieken en het combineren van verschillende databronnen waardoor statistieken gedetailleerder en sneller kunnen worden geproduceerd.’

Het CBS zoekt nog software engineers die mee willen werken aan de verdere ontwikkeling van de applicatie voor de Information Dialogue. Interesse? Raadpleeg voor meer informatie deze vacature.