CBS zoekt partners voor adequaat meten economie

/ Auteur: Miriam van der Sangen
luchtfoto Rotterdam
© Hollandse Hoogte / Marc van der Stelt - MS Fotografie
Het meten van de economie vraagt door allerlei ontwikkelingen zoals globalisering, verdienstelijking en digitalisering extra aandacht. Dat is de reden waarom het CBS het programma ‘Adequaat meten van de economie’ is gestart. CBS-onderzoeker Maarten van Rossum is één van de initiatiefnemers en vertelt over het programma.

Globalisering en digitalisering

Het is de afgelopen decennia niet gemakkelijker geworden om nieuwe economische ontwikkelingen te kwantificeren. Voor een deel komt dat door globalisering, digitalisering en verdienstelijking. Denk bijvoorbeeld aan multinationals die een steeds grotere rol hebben in de internationale economie met hun zuster- of dochterbedrijven, vaak verspreid over de hele wereld. De daarbij horende verschuivingen van kapitaal en ‘transfer pricing’ (interne verrekenprijzen, red.) hebben in dit kader impact op de cijfers van de Nederlandse economie. Ook de sterke toename van het online winkelen in de laatste jaren, de opkomst van allerlei online platforms en het aanbod van allerlei ‘gratis’ digitale diensten zoals apps hebben invloed.

Samenwerking

Van Rossum: ‘Al deze nieuwe economische ontwikkelingen waren voor ons de reden met CBS’ers van diverse afdelingen na te denken over hoe we die nog beter en nog meer in samenhang met elkaar in kaart zouden kunnen brengen. Er is veel kennis hierover bij het CBS, maar soms verspreid binnen het bureau. Logische conclusie was dat we intern nog meer moeten samenwerken en tegelijkertijd moeten kijken hoe andere organisaties dit oppakken en hoe we op dit gebied met hen de samenwerking kunnen aangaan.’

Investeren in kennis en methoden

Door de voorgaande ontwikkelingen is bij het CBS het programma ‘Adequaat meten van de economie’ gestart om te investeren in nieuwe kennis, methoden en partnerschappen, zodat het ook in de toekomst de economie goed in beeld kan blijven brengen. Van Rossum: ‘Voor enkele thema’s, die ook vermeld worden in het Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS, worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Daarbij wordt er naar gestreefd aan te sluiten bij internationaal gesignaleerde meetproblemen. Voor deze haalbaarheidsstudies is het CBS op zoek naar externe partners.’

Haalbaarheidsstudies

Inmiddels is het CBS onderzoek gestart naar de export van digitale diensten en worden de verdiensten van de vastgoedsector in kaart gebracht. ‘Verder willen we kijken of het zinvol is onderzoek te gaan doen naar de mate en effecten van robotisering en de omvang van grensoverschrijdende R&D-stromen.’ Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de haalbaarheidsstudies zijn volgens Van Rossum nog deskundige interne en externe collega’s nodig. ‘We zoeken nieuwsgierige en innovatieve mensen, die over grenzen heen durven te kijken en goed samenwerken.’

Samenwerking

Het CBS is niet het enige statistiekbureau dat zich verdiept in nieuwe economische fenomenen. Ook andere statistische bureaus zijn hier al enige tijd mee bezig. ‘Zo heeft het statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk (ONS) een Center of Excellence opgericht, waar middelen beschikbaar zijn voor onderzoek en experts kennis delen over allerlei economische ontwikkelingen en de meting hiervan. Ook het CBS gaat hier nieuwe ideeën opdoen. Daarnaast hebben we contact met de OESO en Eurostat over de digitale economie, in het bijzonder de platformeconomie.’

Het CBS zoekt voor het adequaat meten van de economie de samenwerking met onder andere ministeries, universiteiten en andere kennisinstituten. Het wil graag met hen op dit gebied expertise delen of nieuwe databronnen aanboren om zodoende de economische indicatoren in de toekomst meetbaar en relevant te houden. Geïnteresseerd in samenwerking op dit gebied met het CBS? Neem dan contact op met Maarten van Rossum: m.vanrossum@cbs.nl