CBS bereikt 2e plaats wereldwijde ranglijst open data

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte
Begin maart van dit jaar publiceerde Open Data Watch een ranglijst die aangeeft hoe de statistische bureaus in 180 landen scoren op het gebied van beschikbaarheid van open data. Het CBS staat op de tweede plaats, het Deense statistiekbureau werd eerste. Aanleiding voor een gesprek met Dennis Ramondt en Erwin van Mierlo, beiden nauw betrokken bij het open data beleid van het CBS.

Open data portaal

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid. CBS stelt sinds juli 2014 statistische informatie als open data beschikbaar en is hiermee een van de grootste leveranciers van open data in Nederland. Via het open data portaal van het CBS worden inmiddels in totaal meer dan 4500 datasets beschikbaar gesteld. Via dit portaal kan iedereen die dat wil onbeperkt beschikken over deze grote hoeveelheden - altijd anonieme - data van het CBS.

Wereldwijd monitoren

Niet alleen op de Nederlandse overheidsagenda is open data een belangrijk thema, maar ook internationaal staat het onderwerp steeds vaker op de agenda. Zo was het onderwerp van gesprek tijdens de vergadering van de Statistische Commissie van de VN in New York van 5 tot en met 9 maart van dit jaar. Dennis Ramondt, producteigenaar open data: ‘Daar kwam ook het rapport van Open Data Watch aan de orde. Zij monitoren wereldwijd het open data beleid. Inmiddels doen statistiekbureaus van 180 landen mee, bijna 100 procent. Dat is interessant, omdat zo een internationale vergelijking mogelijk is. Daaruit blijkt dat niet alleen het CBS het goed doet, maar ook de statistiekbureaus van de Scandinavische landen.’

Inventarisatie

Open Data Watch lanceerde in 2015 de Open Data Inventory (ODIN). Deze inventarisatie voorziet in een uitgebreide beoordeling van de dekkingsgraad en openheid van de open data op de websites van de statistische bureaus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methodologie, waarbij de meest recente open data standaarden leidend zijn. Ramondt: ‘Sinds 2016 doet het CBS mee. In dat jaar behaalden we een 38e plaats, omdat alleen de Engelstalige open data tabellen door Open Data Watch werden beoordeeld. In 2017 is zowel naar de Nederlandstalige als Engelstalige open data tabellen gekeken. Ook hebben we een vragenlijst ingevuld over de open data van het CBS, die werd beoordeeld door Open Data Watch.’ Dat leverde het Nederlandse statistiekbureau uiteindelijk een tweede plaats op. De beoordeling door Open Data Watch is terug te vinden op hun site.

Potentieel om door te groeien

Op dit moment is het gebruik van de open data tabellen van het CBS groter dan het gebruik van StatLine, de elektronische databank van het CBS waar de gebruiker zelf tabellen en grafieken kan samenstellen. Ramondt: ‘Open data zijn geen bijproduct van het CBS, maar een hoofdproduct en nemen een prominente plek in bij alle data die wij leveren. En we hebben nog potentieel om door te groeien en te blijven innoveren.’ Op dit moment werkt het CBS aan een volgende versie van het open data portaal. Daar kunnen grotere datasets opgenomen worden en datasets gemakkelijker met elkaar worden verbonden. Ook is de vindbaarheid verbeterd. Verder worden er referentiedatasets gemaakt. Dat zijn datasets die vaak gebruikt worden, bijvoorbeeld over het aantal inwoners van Nederland.

Toename belangstellenden

Erwin van Mierlo houdt zich als relatiemanager vanuit het CBS bezig met open data. Hij ziet ook dat het aantal belangstellenden voor het gebruik van open data toeneemt. ‘In het vierde kwartaal van 2017 zijn de data bijna 2 miljoen keer opgevraagd. Wij bieden de door ons ontwikkelde open data infrastructuur ook aan andere overheidsorganisaties aan. Voorbeelden zijn het MKB, het RIVM, de Nationale Politie en Iv3 (financiële gegevens van decentrale overheden, red).’ Volgens Van Mierlo wordt ook de jaarlijkse bijeenkomst die het CBS voor gebruikers van open data organiseert altijd goed bezocht. ‘Voor de bijeenkomst van 29 maart aanstaande hebben zich ongeveer 90 deelnemers aangemeld, afkomstig van bedrijven, gemeenten, provincies en ministeries.’ Ook op het overheidsportaal, waar alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid worden aangeboden, is het CBS met zijn meer dan 4500 open datasets goed vertegenwoordigd.

 

Wat is Open Data Watch?
Open Data Watch is een internationale non-profit organisatie die werkt op het kruispunt van open data en officiële statistieken. Ze monitort het open databeleid van 180 landen, meet hun succes en invloed, deelt kennis en partnerschappen. Tevens geeft ze strategisch advies en praktische ondersteuning aan nationale regeringen. Internationale organisaties en andere NGO’s.