Ondernemersplein.nl linkt naar open data CBS

/ Auteur: Masja de Ree
Winkelcentrum hoog catharijne, winkelende mensen
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Ondernemersplein.nl is al jaren een bron van informatie voor ondernemers. Deze bron is nu verrijkt met nóg meer statistische informatie van het CBS. Bij steeds meer onderwerpen vinden ondernemers via open data van het CBS de meest recente cijfers.

Praktische informatie en tips

Ondernemersplein.nl is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Verschillende overheidsorganisaties, waaronder het CBS, participeren. Bob Groot, projectleider namens het CBS: ‘Het doel is dat ondernemers via Ondernemersplein.nl een eenduidig antwoord krijgen op vragen die de overheid betreffen.’ Ondernemers vinden er bijvoorbeeld informatie over het starten of stoppen van een bedrijf, het inhuren van personeel en over de internationale handel. Naast wetgeving en belangrijke regels bevat de website praktische informatie en tips. Ook treffen ze er cijfers van het CBS aan, onder andere over sociaaleconomische statistieken en de uitkomsten van de conjunctuurenquête.

Recente data

‘Het onderdeel met CBS-cijfers is nu sterk uitgebreid’, zegt Marien Vrolijk. Hij is CBS-redacteur voor Ondernemersplein.nl. ‘De content van de website wordt continu vernieuwd en aangevuld, ook op basis van de feedback die we krijgen van ondernemers. Daaruit blijkt onder andere dat zij zeer geïnteresseerd zijn in cijfers. Daarom is bij meerdere onderwerpen statistische informatie toegevoegd, bijvoorbeeld over de internationale handel. Dat gebeurt met behulp van de open data van het CBS. Voor bezoekers van de site zijn dus steeds automatisch de meest recente gegevens beschikbaar. Ook het aantal grafieken wordt in de komende tijd uitgebreid.’

Op één plek gebundeld

Wat levert dat de ondernemers op? Bob Groot: ‘Voor ondernemers is het handig om informatie over bepaalde onderwerpen op één plek gebundeld te hebben. Wij laten hiermee aan ondernemers zien wat er met de informatie gebeurt die zij verstrekken via de verplichte enquêtes van het CBS. Daardoor zien zij ook hoe belangrijk hun deelname aan ons onderzoek is.’ Ondernemers kunnen via Ondernemersplein.nl ook vergunningen of subsidies aanvragen en de eigen gegevens wijzigen in het Handelsregister: gewoon online. Naast het CBS zijn onder meer de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangesloten bij Ondernemersplein.nl.