Trendrapport toerisme: succesvol resultaat samenwerking

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
De toerismesector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit het trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd dat op 23 november jl. verscheen. Drie dagen vóór de verschijning van het rapport vond bij het CBS een evenement plaats voor beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers uit de toerismebranche. Daarin stonden de verschillende onderwerpen uit het rapport centraal. Het CBS organiseerde dit evenement samen met NRIT, CELTH en NBTC Holland Marketing.

Internationale trends

Luuk Schreven, projectleider, toont trots de nieuwe uitgave van het meer dan 500 pagina’s tellende rapport. ‘Het is een mooi naslagwerk over toerisme met de laatste cijfers en trends. Ook een mooi product van goede samenwerking tussen het CBS, het kenniscentrum CELTH, NRIT media en NBTC Holland Marketing.’ Het cijfermateriaal in de publicatie is voor een belangrijk deel afkomstig van het CBS. ‘Daarnaast komen er ook cijfers uit andere bronnen in voor, zoals NBTC-NIPO research, Respons en de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO). Het CBS nam deel 2 voor zijn rekening. In hoofdstuk 2 van dat deel wordt ingegaan op internationale trends in het toerisme.’

Overhandiging trendrapport toerisme

Breed spectrum geïnteresseerden

Het trendrapport heeft als doel een actueel, gedegen en samenhangend overzicht te geven van het toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding in Nederland. De doelgroep bestaat uit een breed spectrum van geïnteresseerden: beleidsmakers, studenten, professionals in het onderwijs, brancheorganisaties en ondernemers in de vrijetijdsbranche. Deze doelgroep bezocht ook het evenement op 20 november. ‘Het is de eerste keer dat we naar aanleiding van het trendrapport zo’n evenement organiseerden. Gezien de grote opkomst bleek dat een schot in de roos. Allerlei thema’s kwamen aan bod, van big data over toerisme tot oplossingsrichtingen voor duurzamer stedelijk toerisme.’

‘We hebben de krachten gebundeld: kennis en data van verschillende partijen komen in dit rapport samen’

Marketing van Nederland

Kees van der Most is manager onderzoek bij NBTC Holland Marketing. Hij was ook één van de leden van de redactieraad van het trendrapport en verzorgde tijdens het evenement een presentatie. ‘Onze organisatie is verantwoordelijk voor de marketing en branding van Nederland in het buitenland. Het is onze taak het bezoek aan Nederland te stimuleren.’ Van der Most constateert - net als het CBS - dat het toerisme in Nederland gegroeid is sinds de economische crisis. ‘Het groeiend aantal toeristen leidt er toe dat het op sommige plekken en momenten erg druk wordt. De komende jaren willen we daarom meer inzetten op ruimte en richting geven aan de groei. We willen meer dan voorheen ook andere gebieden in Nederland onder de aandacht brengen aan de hand van onder meer verhaallijnen, bijvoorbeeld over Van Gogh. Dat brengt de toeristen niet alleen in het Van Gogh Museum in Amsterdam, maar ook in zijn woonplaats Nuenen en in het Kröller Müller museum, waar de op één na grootste Van Gogh-verzameling hangt.’

Goede samenwerking

Net als Luuk Schreven is Van der Most erg enthousiast over het verschenen trendrapport. Ook waardeert hij de goede samenwerking met alle partijen. ‘We hebben de krachten gebundeld: kennis en data van verschillende partijen komen in dit rapport samen. Elke organisatie heeft zijn eigen sterkte en expertise. De onderwerpen zijn heel divers, waardoor er voor iedereen wel interessante onderwerpen inzitten. Ook de koppeling met het onderwijs en innovatie is een mooie toevoeging. ‘