Alliantie CBS en Kadaster: samen innoveren

/ Auteur: Masja de Ree
Op 14 juni 2017 sloten het CBS en het Kadaster een alliantie die de bestaande samenwerking verder moet verdiepen. Dat zal nóg rijkere informatie opleveren en ook een efficiënter proces. ‘Een belangrijk doel van de alliantie is om samen te innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van big data, linked data en open data’, aldus alliantiemanager Wim Vosselman van het CBS.

Data van levensbelang

Het CBS en het Kadaster werken al intensief samen. Beide organisaties gebruiken elkaars data. ‘Onze samenwerking was instrumenteel’, zegt Vosselman. ‘Met deze alliantie verdiepen we de samenwerking, zodat we onze afnemers - ministeries, lagere overheden maar ook burgers die willen weten hoe hun wijk eruit ziet - nog beter kunnen bedienen.’ Zowel voor het CBS als het Kadaster zijn data van levensbelang. ‘En het is de ambitie van ons beiden om die data nog breder en gemakkelijker toegankelijk te maken. Zowel het CBS als het Kadaster hebben ervaring op het gebied van open data en zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om een rol te spelen als dataknooppunt voor de overheid.’

Vastgoed

Jan Stufken, alliantiemanager namens het Kadaster: ‘Om de vragen uit de maatschappij goed te beantwoorden zijn steeds meer data nodig, maar ook kennis en kunde. In een alliantie maak je elkaars verschillen productief. Het CBS weet bijvoorbeeld veel van statistiek, het Kadaster veel van vastgoed. Het CBS beschikt over enorme hoeveelheden data. Het Kadaster heeft veel ervaring met data- en onderzoeksdiensten en datavisualisatie. Samen kunnen we beter onze doelen bereiken.’

Statistieken over wonen

Het CBS maakt op basis van gegevens bij het Kadaster statistieken, bijvoorbeeld over de WOZ-waardes van gebouwen. Dat is belangrijke informatie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat op basis van die cijfers de belastingcapaciteit van gemeentes berekent. Het Kadaster stelt die gegevens per pand via de WOZ-viewer beschikbaar aan burgers. Daarnaast maakt het CBS statistieken over de woningvoorraad. Dit jaar heeft het CBS voor het eerst de leegstandsmonitor gepubliceerd, waarin te zien is hoeveel woningen in een gemeente leeg staan. Vosselman: ‘Die monitor is in samenwerking met onder andere het Kadaster ontwikkeld. Dit jaar onderzoeken we hoe we die monitor nog meer kunnen verbeteren.’

Innoveren

Ook de prijsindex van bestaande koopwoningen is een resultaat van de samenwerking tussen het Kadaster en het CBS. In deze index, die veel aandacht krijgt nu de huizenprijzen maandelijks stijgen, publiceert het Kadaster het aantal transacties op de woningmarkt en het CBS de prijsontwikkeling. ‘We maken daarvoor gebruik van elkaars data en kennis’, aldus Vosselman. ‘Een belangrijk doel van de alliantie is om samen te innoveren. Bijvoorbeeld op het gebied van big data, linked data en open data, waar nog een wereld te winnen is. Maar ook als het gaat over nieuwe producten, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers over wijken, buurten en postcodegebieden. Of op het gebied van commercieel vastgoed.’

 

‘We hebben dezelfde basis: objectiviteit en betrouwbaarheid staan altijd voorop’

 

Objectief en betrouwbaar

De alliantie is goed voorbereid. Een team van medewerkers van het CBS en het Kadaster heeft uitvoerig gesproken over ambities, waarden, kwaliteit en mogelijke knelpunten. ‘Om een alliantie te laten slagen, moet je als organisaties matchen’, zegt Stufken. ‘De afgelopen maanden van voorbereiding hebben voldoende vertrouwen gegeven dat dat het geval is. We hebben dezelfde basis, dezelfde overtuigingen: objectiviteit en betrouwbaarheid staan altijd voorop. Ons overleg heeft veel onderling begrip opgeleverd. Soms gebruiken we verschillende definities. Daar kunnen we wat aan doen. Sommige onderwerpen behoren specifiek bij het Kadaster of juist bij het CBS. Daar hebben we afspraken over gemaakt.’ Vosselman: ‘We hebben geïnvesteerd in vertrouwen. Dat is belangrijk bij een alliantie. Met de ondertekening op 14 juni jl. gaan we nu praktisch van start.’