Meer inzicht in snelgroeiende, innovatieve bedrijven

/ Auteur: Jaap van Sandijk
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemers met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Omdat RVO meer inzicht wil krijgen in de achtergrondkenmerken en groeiprestaties van innovatieve en snelgroeiende bedrijven, ging het de samenwerking aan met CBS. En dat leidde in korte tijd tot belangrijke nieuwe inzichten.

Partnership

RVO en CBS zijn geen onbekenden voor elkaar. Zo werken ze al samen aan de website bedrijvenbeleidinbeeld.nl van het ministerie van Economisch Zaken (EZ). Beide organisaties leveren daarvoor data aan. In 2016 zijn zowel Robbert de Ruijter (CBS) als Youri van Leeuwen (RVO) als accountmanagers aangesteld met als doel de samenwerking tussen beide organisaties te verbreden. In het nieuwste project over innovatieve en snelgroeiende bedrijven is de werkrelatie tussen de organisaties intensief en interactief. Hier is sprake van een partnership. Dat die werkwijze mooie resultaten oplevert, bleek vorig jaar al tijdens de EZ DataMatch. Die was gericht op slimmer en efficiënter gebruik maken van data binnen EZ.

Snelgroeiende en innovatieve bedrijven

Het huidige project over snelgroeiende en innovatieve bedrijven leverde in vier sessies fraaie inzichten op. De opdrachtgever voor dit project is het Beleidsanalyseteam van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van EZ. RVO-adviseur Marcel Seip: ‘Als RVO beschikken wij al over algemene analyses van de Gazellen en Nieuwe Kampioenen – termen die afkomstig zijn van het Financieele Dagblad en staan voor respectievelijk de snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven in Nederland. We wilden echter méér weten over deze ondernemingen. In welke sectoren komen ze voor? Hoe groot zijn ze? Hoe verloopt hun omzetontwikkeling? Maar ook: maken deze bedrijven gebruik van het innovatie-instrumentarium van het ministerie, zoals regelingen en subsidies? Ofwel: bereiken wij met het instrumentarium wel de juiste bedrijven?’

Voor het nieuwste project werkten medewerkers van RVO en CBS samen in het innovatielab van CBS

Koppelen van data

Voor het project, dat in vier sessies werd uitgevoerd in januari 2017, werkten medewerkers van RVO en CBS samen in het innovatielab van CBS. Daar werden de RVO-data van de Gazellen en Nieuwe Kampioenen gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van CBS. Dit register biedt informatie over onderwerpen als omzet, productie, sectoren en aantal werknemers. ‘Ons innovatielab is gemáákt voor dit soort samenwerkingsvormen’, zegt projectleider Bart Staats van CBS. ‘We werken er met snelle systemen en kunnen makkelijk met elkaar schakelen, waardoor er een dynamische werkwijze ontstaat.’ RVO-adviseur Jouke Wortelboer: ‘Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe we in korte tijd zoveel inzichten hebben verkregen. Doordat je intensief samenwerkt, kun je doelmatiger vragen stellen. En deze vorm van samenwerking leidt tot betere en gerichtere cijfers.’

Grootste effecten

Uit de voorlopige conclusie van het onderzoek blijkt onder meer dat vier op de vijf Nieuwe Kampioenen gebruik maakt van het instrumentarium van het ministerie van Economische Zaken. Bij de Gazellen is dit 41 procent. ‘Dat betekent dat we de juiste bedrijven bereiken’, aldus Wortelboer. ‘Dat is belangrijk, want als RVO willen we graag weten waar het EZ-instrumentarium het grootste effect heeft. Deze inzichten kunnen we doorgeven aan EZ, zodat ook beleidsmakers hun voordeel kunnen doen met deze informatie.’ Wortelboer en Seip hopen in de toekomst samen met CBS nog meer gericht onderzoek te kunnen doen. Niet alleen onder innovatieve en snel groeiende bedrijven, maar ook in andere ondernemersgroepen, zoals agrobedrijven.