Kennis delen loont

/ Auteur: Masja de Ree
In maart van dit jaar ging een nieuw initiatief van start: de EZ-datamatch. Met deze datamatch wil het ministerie van Economische Zaken - samen met aan het ministerie gelieerde organisaties - ideeën genereren om de databestanden van de overheid effectiever in te zetten. CBS deed er aan mee. Het koppelde zijn landbouwstatistiek aan de subsidie-database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat leverde nuttige informatie op over de effectiviteit van subsidies.

Pilot

Na het slechte weer van de afgelopen tijd staan de kranten er vol van: boeren lijden zwaar onder de overvloedige regen en hagelstenen van enorme afmetingen. Statistisch onderzoeker Marius Reitsema: ‘Fruittelers kunnen in Nederland een verzekering afsluiten tegen de gevolgen van slecht weer en RVO verstrekt daarvoor subsidie. Lang niet iedereen maakt daar echter gebruik van. Wij hebben onderzocht hoe effectief de subsidie is.’ Toen CBS zijn idee in maart van dit jaar tijdens de eerste EZ Data-Dag presenteerde, werd het uitgekozen als één van de drie veelbelovende projecten. CBS mocht het plan daarom samen met RVO uitwerken in een pilot.

‘Technische en methodologische ontwikkelingen gaan snel en daarom zijn experimenten zoals deze tussen CBS en RVO erg waardevol’

Innovatielab

CBS en RVO organiseerden een aantal gezamenlijke sessies in het Innovatielab van CBS. Accountmanager Ronald de Jong van CBS: ‘Ons Innovatielab biedt een veilige ICT-omgeving waarin we met data kunnen experimenteren. Dat leverde veel informatie op.’ Door het koppelen van de data zagen de onderzoekers bijvoorbeeld heel duidelijk het effect van de strenge vorst in 2012 in Flevoland: daarop volgend sloten veel fruittelers een verzekering af. Reitsema: ‘We verwachten dat dat nu – na het extreme weer deze zomer – ook zal gebeuren in Limburg en Noord Brabant.’ Uit het experiment bleek bovendien dat de subsidie doet waarvoor hij bedoeld is: steeds meer boeren verzekeren zich, en dan vooral fruittelers met minder liquide middelen, waardoor de gemiddelde premie daalt. Statistisch onderzoeker Lydia Geijtenbeek: ‘Het mooie is dat we dit concept ook heel gemakkelijk kunnen gebruiken om de effectiviteit van andere subsidies te testen.’

Breed platform

Geijtenbeek kreeg veel reacties op haar presentatie op de tweede EZ Data-Dag in juni. Daarin vertelde ze over de resultaten van de pilot. ‘Blijkbaar hebben we veel anderen kunnen inspireren. In de middag kwamen een aantal deelnemers alweer met nieuwe ideeën. En vanuit allerlei EZ-onderdelen hadden mensen zin om samen aan de slag te gaan met elkaars data.’ De Jong: ‘De belangrijkste vraag van de dag was: hoe gaan we verder? ’s Middags waren er masterclasses en hebben we gezamenlijk gewerkt aan een visie op de toekomst. We kwamen tot de conclusie dat het belangrijk is om als organisaties zowel data als kennis te delen. Alle organisaties die aanwezig waren bij de EZ-datamatch zijn verschillend. Wat we gemeenschappelijk hebben is de wil om méér met onze data te doen. Ik hoop dat een breed platform ontstaat om ervaringen en ideeën te delen.’

Snelle ontwikkelingen

Sander van Damme van RVO: ‘Technische en methodologische ontwikkelingen gaan snel en daarom zijn experimenten zoals deze tussen CBS en RVO erg waardevol. De samenwerking laat ook zien dat het koppelen van data en uitwisselen van kennis een schat aan informatie kan opleveren. Uit de toekomstige samenwerking met CBS zal nog meer voortkomen. Onze afdeling die de effecten van beleid monitort heeft al contact gelegd om de mogelijkheden te bespreken.’