Workshop Linked Employer-Employee Data bij CBS

/ Auteur: Masja de Ree
Op de foto zie je drie jonge vrouwen naar het UWV gebouw toelopen
© Hollandse Hoogte
De Linked Employer-Employee Data (LEED) van CBS combineren informatie over bedrijven, de arbeidsmarkt, internationale handel en karakteristieken van individuen. Wat levert dat op voor het onderzoek naar werkgelegenheid? Daarover spreken statistici en onderzoekers van universiteiten op 13 januari tijdens een workshop bij CBS in Heerlen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de workshop.

Internationale dynamiek

Al tien jaar maakt CBS een koppeling tussen economische en sociale statistieken in de Linked Employer-Employee Data (LEED). CBS-programmamanager Martin Luppes: ‘Hierdoor kunnen we specifieke informatie genereren over de internationale activiteiten van bedrijven en de impact op de arbeidsmarkt en welvaart. Het gaat om informatie op microniveau: LEED toont het gezicht van afzonderlijke bedrijven en vertelt veel over de internationale dynamiek en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het inkomen en de banen van Nederlanders.’

Effectiviteit van maatregelen

Zo bleek bijvoorbeeld dat bedrijven die internationaal handel voeren robuuster zijn bij conjunctuurschommelingen en dat hun medewerkers hogere salarissen ontvangen. Deze informatie is interessant voor de overheid die er beleid op baseert. Sandra Wilms, hoofd Informatieontwikkeling en Output Bedrijfsstatistieken: ‘Met behulp van LEED wordt onder andere de effectiviteit van economische maatregelen onderbouwd. De data worden daarnaast veel gebruikt voor universitaire onderzoeken.’

Kopstukken

Universiteiten en de overheid willen weten wat de ontwikkelingen in de samenleving - zoals globalisering en de flexibilisering van de arbeidsmarkt - betekenen voor de werkgelegenheid. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Luppes: ‘Tijdens de workshop willen we onderzoeken hoe CBS, universiteiten en onderzoekers van ministeries elkaars onderzoek kunnen versterken.’
De workshop bestaat uit drie delen. Deelnemers krijgen eerst een guided tour van wat CBS de afgelopen jaren op het gebied van LEED heeft gedaan. Luppes: ‘De koppeling ontstond uit de wens om meer te weten te komen over de effecten van globalisering. We laten zien wat we op dat gebied bereikt hebben.’ Daarna lichten verschillende hoogleraren hun onderzoek rond de arbeidsmarkt toe. Sprekers zijn Eric Bartelsman, Henri de Groot, Maarten Goos, Jan van Ours, Wendy Smits en Marcel Timmer. ‘We zijn erg blij dat al deze kopstukken van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein hier samenkomen’, zegt Wilms. ‘Dat is bijzonder.’ Tijdens de afsluitende paneldiscussie discussiëren de experts met elkaar en met deelnemers in het publiek en is er gelegenheid ideeën uit te wisselen.

Samenwerking universiteiten

CBS organiseert de workshop in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Wilms: ‘CBS vindt samenwerking met universiteiten heel belangrijk. Daar is deze workshop een resultante van. Wij willen onze krachten zo veel mogelijk bundelen. Samen maken we elkaars onderzoek sterker.’

Onderzoekers van universiteiten, ministeries en planbureaus zijn van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor de workshop via: elm.abels@cbs.nl.