Website MKB vernieuwd met CBS-cijfers

/ Auteur: Lisette van Beek
Op 18 november jl. is in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima de nieuwe versie van de website ‘Staat van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)’  gelanceerd. Lico Hoekema en Linda Bruls, beiden werkzaam bij CBS, waren nauw betrokken bij het aanleveren van nieuwe data voor deze website en vertellen er meer over.

Staat van het MKB

CBS publiceert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken informatie over de rol van het MKB in de Nederlandse economie. De website ‘Staat van het MKB’ is een platform waar deze gegevens worden gebundeld. Projectleider Hoekema: ‘De website is een jaar geleden gelanceerd met als doel meer inzicht te geven in het MKB in Nederland. We proberen hiermee zoveel mogelijk aspecten van het MKB in kaart te brengen. We publiceren onder andere gegevens over omzet, werkgelegenheidsontwikkeling, faillissementen  en export. Door de komst van nieuwe informatie zijn bedrijven steeds beter in staat zichzelf te vergelijken met anderen.’

Nieuwe inzichten

Op de vorige versie van de website werden gegevens uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) en grootteklassen. Dit jaar is daar een laag aan toegevoegd. Onderzoeker Bruls: ‘Door het combineren van registers en andere bronnen heeft CBS de leeftijd van alle bedrijven in Nederland in kaart gebracht en is er een standaardmethode ontwikkeld om de groei van bedrijven te kunnen meten.  Zo ontstaan nieuwe inzichten over subgroepen van bedrijven, die tot dusver niet belicht konden worden. Een ander voorbeeld is het volgen van bedrijven door de tijd. CBS heeft  dit jaar data samengesteld over verschillende bedrijfsstromen in Nederland. We proberen hiermee telkens  in te spelen op de behoefte van het ministerie en op wat er op dat moment speelt in de samenleving.’ 

‘Wellicht is het interessant ook eens te kijken naar fusies en overnames’

Aantrekkelijk ontwerp

De website is niet alleen voorzien van nieuwe cijfers, maar ook het ontwerp is vernieuwd. Het platform is completer, heeft een nieuwe lay-out en een verbeterde zoekfunctie. De sterke punten van de vorige versie zijn meegenomen en aangevuld met  interactieve overzichten met facts & figures. Ook zijn de datasets uit de MKB-databank voorzien van korte en bondige  beschrijvingen. CBS voert de redactie over de website. Bruls: ‘De website geeft al deze informatie op een duidelijke manier weer. Zo werken we bewust niet enkel met tabellen, maar worden er visualisaties en grafieken gebruikt en worden bepaalde onderwerpen er uitgelicht om het voor de gebruiker zo aantrekkelijk en helder mogelijk te maken.’

Blik op de toekomst

Ook in de toekomst zullen Hoekema en Bruls betrokken blijven bij de Staat van het MKB. Hoekema: ‘Er zal altijd bepaalde informatie zijn waar het ministerie behoefte aan heeft. Wat dat precies is, hangt af van hoe de markt zich ontwikkelt en welke informatiebehoefte er op dat moment is. Wellicht is het interessant ook eens te kijken naar fusies en overnames. Zijn het voornamelijk de jonge, gezonde bedrijven met innovatieve ideeën die veelvuldig worden overgenomen om vervolgens verder te worden doorontwikkeld? Of zijn het juist de kwakkelende bedrijven die voor een lage prijs gekocht worden en vervolgens een opknapbeurt krijgen?’ Bruls vult aan: ‘Daarnaast kan het nuttig zijn om naar de persoon achter een bedrijf te kijken en deze te koppelen aan bedrijfsresultaten:  wat zijn de persoonskenmerken van de ondernemer en wat zeggen deze kenmerken over het succes van een bedrijf? Er is dus nog heel veel mogelijk.’