Wendy Smits benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Maastricht University

/ Auteur: Masja de Ree
Op 19 september jl. is CBS-programmamanager dr. Wendy Smits benoemd tot bijzonder hoogleraar Labour Market Flexibility: the Employers’ Perpective aan de Maastricht University. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar die werkzaam is bij CBS. Smits gaat onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland. 

Nieuwe statistieken

Steeds meer mensen werken in een flexibele arbeidsrelatie: als uitzendkracht, oproepkracht of ZZP'er. Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen, heeft CBS de afgelopen jaren een aantal nieuwe statistieken ontwikkeld. Bijvoorbeeld statistieken over ZZP’ers en een statistiek die laat zien hoe lang mensen in een flexibele baan blijven werken. Wendy Smits was hier als programmamanager van het speerpunt Flexibele Arbeid direct bij betrokken. ‘We hebben als CBS al veel gepubliceerd over de flexibele arbeidsmarkt’, zegt Smits. ‘Maar er zijn ook nog wat blinde vlekken. We weten bijvoorbeeld niet hoe het komt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland zo hard gaat, in vergelijking met andere landen. En ook niet wat precies de gevolgen zijn, voor arbeidskrachten én voor werkgevers. Het doel van deze nieuwe leerstoel Labour Market Flexibility is om antwoorden te vinden op die vragen.’

Gevolgen voor productiviteit

Smits besteedt één dag per week aan haar leerstoel bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de School of Business and Economics (SBE), die onderdeel uitmaakt van Maastricht University. Daarnaast blijft ze als onderzoeker bij CBS werken. ‘Mijn werk aan de universiteit en mijn werk bij CBS sluiten direct op elkaar aan. Het is een mooie combinatie.’ Bij CBS wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan databestanden over de flexibele arbeidsmarkt vanuit het perspectief van bedrijven. Hoeveel tijdelijke werknemers zetten bedrijven in? Met hoeveel oproepkrachten en uitzendkrachten werken zij? ‘Die bestanden kunnen we bij de universiteit gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. We combineren bijvoorbeeld de informatie over werkgevers met onze data over de flexibele arbeidskrachten. Uiteindelijk hopen we zo te kunnen achterhalen wat de gevolgen zijn voor de winst en productiviteit van bedrijven. Zitten er voor bedrijven ook nadelen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt? En geldt dit voor alle bedrijven in dezelfde mate?’
‘We hebben als CBS al veel gepubliceerd over de arbeidsmarkt, maar er zijn ook nog wat blinde vlekken’

Vraagstukken uitdiepen

Het onderzoek naar en het verzamelen van data over flexibele arbeid is soms behoorlijk ingewikkeld, geeft Smits aan. ‘Het is bijvoorbeeld lastig om te achterhalen hoe vaak bedrijven gebruik maken van ZZP’ers. Dat wordt niet geregistreerd. Bovendien werken we met informatie die afkomstig is uit veel verschillende bronnen: registraties én enquêtes. Dat stelt ons voor methodologische uitdagingen.’ Smits ziet uit naar haar werk bij de universiteit. ‘Ik werk met mijn collega’s al langere tijd aan dit onderwerp. Dan stuit je regelmatig op vraagstukken, die je graag zou willen uitdiepen. Nu is daar tijd en gelegenheid voor.’