CBS publiceert ‘Trends in Nederland’

/ Auteur: Masja de Ree
Hoeveel werklozen telt Nederland? Roken er meer of minder mensen dan tien jaar geleden? Nam het aantal geregistreerde misdrijven af of toe? Op 27 juni 2016 verschijnt de uitgave ‘Trends in Nederland’. Deze publicatie biedt een breed overzicht van een groot aantal belangrijke ontwikkelingen in Nederland, voor iedereen op een toegankelijke manier gepresenteerd.

Brede thematiek

‘Trends in Nederland’ verschijnt jaarlijks sinds 2014. De informatie in deze publicatie is gerangschikt naar thema. Er is gekozen voor een breed palet aan onderwerpen, die gepresenteerd worden met tekst, foto’s, tabellen en grafieken. Redacteur Kees Groenenboom: ‘Die brede onderwerpkeuze maakt deze uitgave bijzonder. We beschrijven ontwikkelingen die in het afgelopen jaar uitgebreid in het nieuws zijn geweest, maar ook ontwikkelingen waarvan mensen misschien niet weten dat CBS ze in kaart brengt. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel mensen roken of naar welke landen de Nederlander het liefst op vakantie gaat.’ In de uitgave van 2016 blikt CBS terug op ontwikkelingen in 2015. De informatie in ‘Trends in Nederland’ is dus niet de meest actuele die CBS beschikbaar heeft. Groenenboom: ‘Daarvoor moet je op de website zijn. ‘Trends in Nederland’ biedt een mooi overzicht van de onderwerpen waar CBS informatie over heeft.’

‘Trends in Nederland’ biedt een breed overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in ons land

Economie herstelt zich

Wat zijn de trends in Nederland? ‘We zien dat het beter gaat met de economie. De Nederlander krijgt weer wat meer te besteden’, aldus Groenenboom. ‘De immigratie neemt toe, met name het aantal Polen en Syriërs.’ De bevolking groeit. In 2016 verwelkomde Nederland de 17 miljoenste inwoner. Er zijn echter minder baby’s geboren. We maken weer vaker een uitje en gaan vaker op vakantie. Ook zijn er meer nieuwe auto’s verkocht. Groenenboom: ‘Wij zijn in 2015 ook meer afval gaan produceren en zien dat steeds meer mensen overgewicht hebben.’

Visitekaartje

‘Trends in Nederland’ is voor CBS een belangrijke uitgave. Elijah Cats, project-coördinator bij het Publicatiebureau van CBS: ‘Een soort visitekaartje. We besteden er veel aandacht aan en we merken dat een breed publiek geïnteresseerd is. De uitgave wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt door leraren.’ Dit jaar is hetzelfde kleurrijke concept gebruikt als in de afgelopen twee jaar. Cats: ‘Alle inhoudelijke informatie verzamelen we met behulp van de collega’s bij de statistische afdelingen. Daarbij volgen we drie thema’s: Maatschappij, Economie en Arbeid & Inkomen. We merken dat onze collega’s het leuk vinden om met hun statistiek in ‘Trends in Nederland’ te staan! Het is mede daardoor een mooi project om te coördineren, het is echt een uitgave van CBS als geheel.’

Gratis downloaden

Geïnteresseerd? De uitgave is gratis te downloaden via www.cbs.nl.