Nieuwe website met veel open data over natuur en milieu gelanceerd

/ Auteur: Masja de Ree
Beleidsmakers, onderzoekers en belangstellenden vinden op de website ‘Compendium voor de Leefomgeving’ cijfers en uitleg over milieu, natuur en ruimte. Op 14 juni ging een compleet nieuwe versie van dit online naslagwerk live.

700 indicatoren

Hoe is de waterkwaliteit in Zeeland? Hoe tevreden zijn Nederlanders met hun leefomgeving? Neemt de uitstoot van schadelijke gassen af of toe? Hoe gaat het met de hagedis en hoe komt dat? Op het Compendium voor de Leefomgeving bundelen CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR een grote hoeveelheid indicatoren die de stand van milieu, natuur en ruimte in Nederland weerspiegelen. Paul Klein van CBS: ‘De website bevat ongeveer 700 indicatoren. Een kleine honderd daarvan hebben we aangemerkt als kerncijfers: die gegevens worden door de ministeries op zeer regelmatige basis gebruikt en zijn internationaal van belang. Deze kerncijfers zijn altijd actueel en staan ook in het Engels op de site.’

Open data

Het Compendium voor de leefomgeving krijgt maandelijks zo’n 25.000 bezoekers. Met de nieuwe website mikken de makers op nog meer geïnteresseerden. ‘We willen graag dat mensen onze cijfers gebruiken’, benadrukt Raymond de Niet van het PBL. ‘Met deze nieuwe website verlagen we de drempel: de indicatoren zijn nu nóg beter vindbaar. Bijna al onze data zijn bovendien ‘open data’. Dat betekent dat gebruikers de gegevens gemakkelijk kunnen downloaden en zelf kunnen toepassen voor hun onderzoek.’ De nieuwe website van het Compendium is nog herkenbaarder als website van de Rijksoverheid.

'De kerncijfers zijn altijd actueel en staan ook in het Engels op de site

Uitleg bij de cijfers

Naast de feiten verschaft het Compendium uitleg bij de cijfers en wordt een koppeling gemaakt met doelen van de overheid. De Niet: ‘Zo krijgen cijfers betekenis. Bezoekers van de website kunnen onderwerpen ook volgen in de tijd. De grafieken geven weer hoe de uitstoot van stoffen afneemt en of het aantal van een bepaalde diersoort juist is toegenomen in de afgelopen jaren.’

Samenwerking

CBS, het PBL en Wageningen UR vullen elkaar aan. De drie instituten werken nauw samen en verzorgen ieder een breed scala aan indicatoren, ieder op hun eigen expertiseterrein, waarvan een deel is geselecteerd als kernindicatoren. Daarnaast biedt de website toegang tot gegevens van andere relevante organisaties, zoals het RIVM, RVO Rijkswaterstaat en KiM. Klein: ‘Onze cijfers zijn eenduidig, omdat onze samenwerking garant staat voor een goede afstemming.’

Het Compendium voor de Leefomgeving is ook te vinden op Twitter (@Compendium_CLO).

CBS, PBL en Wageningen UR

Al sinds de jaren zeventig publiceert CBS een algemene milieustatistiek. Die ging over in het Milieucompendium en het Natuurcompendium, uitgaven die CBS samen met het Milieu- en Natuurplanbureau maakte. Toen het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau samen gevoegd werden tot het Planbureau voor de Leefomgeving, ontstond het Compendium voor de Leefomgeving. Een projectgroep waarin CBS, het PBL en Wageningen UR  vertegenwoordigd zijn, bepaalt welke gegevens op de site komen. Een stuurgroep zet het beleid uit.