CBS aan de slag in Azerbeidzjan

/ Auteur: Miriam van der Sangen
CBS is sinds kort betrokken bij een kennisoverdrachtproject voor het statistiekbureau van Azerbeidzjan. Met dit zogenoemde twinning project investeert de Europese Unie (EU) in goede contacten met de landen die grenzen aan de EU. Azerbeidzjan ligt namelijk in de Kaukasus, op de grens van Oost-Europa en West-Azië. Namens CBS bracht directeur Robert Hermans van 24 tot en met 29 januari een officieel bezoek aan het statistiekbureau in de hoofdstad Baku. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen sprak hij ook met diverse ministers, ambassadeurs, vertegenwoordigers van de Duitse en Bulgaarse statistiekbureaus en andere hoogwaardigheidsbekleders. Onverwachts werd hij tevens met een delegatie uitgenodigd voor een bezoek aan de president van de republiek. Tijd voor een gesprek. 

Europese normen

Het State Statistical Committee van Azerbeidzjan bestaat uit een hoofdkantoor in Baku waar 174 medewerkers werken. Daarnaast zijn er 83 regionale kantoren met in totaal ongeveer 1000 medewerkers. De regionale kantoren houden zich voornamelijk bezig met dataverzameling via enquêtes en registers. Op het hoofdkantoor worden alle gegevens geanalyseerd en gepubliceerd. De automatisering ontwikkelt zich stap voor stap, op alle kantoren overheersen vooralsnog de stapels papieren. Er is een grote behoefte om van Europese statistiekbureaus te leren en de statistieken beter te laten aansluiten op Europese normen. Daarom neemt CBS deel aan dit twee jaar durende project, samen met de statistiekbureaus van Duitsland, Bulgarije, Tsjechië, Letland, Kroatië, Slovenië en Denemarken. De Nederlandse overheid juicht dit soort twinning projecten toe, omdat ze een goede bijdrage leveren aan de doelen die de overheid zich stelt in de samenwerking met dit soort landen. Daarnaast heeft Nederland een sterke economische band met Azerbeidzjan.

Toeristen

Azerbeidzjan produceert en exporteert veel olie en gas. Hermans: ‘Toen de olieprijs nog hoog was investeerde de regering veel in de economie en maatschappij. Politiek, economie en samenleving staan echter sinds de lage olieprijs sterk onder druk. De werkloosheid is gestegen, het inkomen gedaald en ook de inflatie is toegenomen. Azerbeidzjan ontvangt jaarlijks 2,2 miljoen toeristen, voornamelijk uit Rusland, Turkije, Georgië en Iran. In de toekomst wil men meer toeristen uit andere delen van de wereld aantrekken. Dat is de reden waarom CBS met kennis en ervaring gaat helpen met het verder ontwikkelen van de statistieken over toerisme. Van 22 tot en met 25 februari zullen twee medewerkers van CBS voor een eerste officiële missie naar Baku afreizen om daar de opzet van een statistiek over toerisme te bespreken. Daarnaast gaan we helpen met de verdere ontwikkeling van Geografisch Informatiesystemen  en statistieken over gehandicapte en invalide mensen. Door de oorlogen die in het land hebben gewoed zijn veel mensen gehandicapt en invalide. Officieel is Azerbeidzjan nog steeds in oorlog met Armenië. Er is sprake van een jarenlange wapenstilstand. Desondanks sterven er jaarlijks nog steeds honderden soldaten.’

‘Het zorgvuldig opbouwen van persoonlijke relaties is van groot belang in dit project’

Behoeften en wensen

Hermans vertelt dat de kennisuitwisseling met Azerbeidzjan geen kwestie is van het binnenvliegen van een handje experts, die even hun verhaal afdraaien. ‘Het zorgvuldig opbouwen van persoonlijke relaties is van groot belang in dit project. De Nederlandse ‘recht voor zijn raap’ mentaliteit werkt in een land als Azerbeidzjan averechts. Wij bieden onze collega’s vooral een luisterend oor en gaan uit van hun behoeften en wensen. De samenwerking met de collega’s zal dan ook een uitdaging zijn. We moeten voorzichtig te werk gaan. Het zal veel tijd en energie kosten, ook vanwege het feit dat alles door een tolk vertaald moet worden. Nagenoeg niemand spreekt Engels. Daarnaast zijn de collega’s uit Azerbeidzjan heel hiërarchisch ingesteld. Zodra er een manager aanwezig is, zullen medewerkers nauwelijks meer iets zeggen, zelfs niet in een reactie op een vraag. De manager is degene die antwoordt.’

Bezoek aan de president

Tijdens het 4-daagse bezoek aan Azerbeidzjan werd de delegatie, waar Robert Hermans deel van uitmaakte, nog verrast. Direct na het ontbijt op woensdagochtend werden de statistici met limousines opgehaald voor een kort bezoek aan president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev. Die had de avond tevoren een speech gehouden, rechtstreeks uitgezonden op de televisie, waarin hij onder meer aandacht besteedde aan de economische toekomst van het land. Tijdens zijn speech onderstreepte hij meerdere keren het belang van goede statistiek. De volgende ochtend herhaalde hij zijn uitspraken tegenover de buitenlandse delegatie. Hermans: ‘Ons bezoek kreeg ruimschoots aandacht in de media en haalde zelfs de voorpagina van een aantal kranten.’

Meer over Azerbeidzjan

Azerbeidzjan staat bekend om de productie van wereldberoemde tapijten. Het land maakte in het verleden deel uit van de zijderoute. Verder staat het land bekend om zijn enorme olie- en gasvelden. Het grootste deel van de economie draait hier ook op. Het land kent verschillende berggebieden en vulkanen. Er wonen ruim 9 miljoen mensen.