Internethandel ontwikkelt zich razendsnel

/ Auteur: Masja de Ree
De online omzet van de detailhandel stijgt sterker dan de totale omzet van de detailhandel, dat blijkt uit de nieuwe statistiek internethandel van CBS. ‘De internethandel ontwikkelt zich razendsnel, die veranderingen willen we kunnen volgen’, aldus projectleider Derk van Wijk.

Compleet verhaal

Op 15 juni verschijnt op de CBS-database StatLine voor de tweede keer een aparte tabel over internetverkoop. CBS maakte al cijfers over postorderbedrijven en webwinkels. Maar die data vertellen slechts het halve verhaal, verklaart Van Wijk. Hij is projectleider van het speerpunt online detailhandel. ‘Ook ‘gewone’ winkels en warenhuizen verkopen producten online. Ondernemers en beleidsmakers hebben grote behoefte aan goede cijfers die de transformatie van de sector volgen. Een optimale internetstrategie wordt immers een succesfactor voor ondernemers. Daarnaast dragen cijfers over online verkoop bij aan inzicht in de oorzaken van leegstand in winkelstraten. Dat is belangrijke informatie voor gemeentes.’ De statistiek over internethandel wordt maandelijks gepubliceerd, tegelijk met de algemene cijfers over de detailhandel. Het gaat hierbij om drie cijfers: de internetverkoop van bedrijven die uitsluitend via internet verkopen, de omzet van bedrijven die zowel online als in een fysieke winkel verkopen én een totaalcijfer.

Samenwerking

Om de cijfers over de detailhandel op internet te kunnen maken, voegde CBS een extra vraag aan de bestaande vragenlijst toe die detailhandelaren met meer dan tien werknemers maandelijks invullen. Zij moeten voortaan ook opgeven welk deel van de omzet online plaatsvond. Daarnaast vond constructief overleg plaats met Inretail en Thuiswinkel.org. Die laatste publiceert ook zelf cijfers over internethandel. Hoofd Handel- en transportstatistieken Lieke Hubregtse: ‘We wilden de cijfers en de definities die we gebruiken goed op elkaar afstemmen, zodat we verschillen ook goed kunnen uitleggen. De cijfers zijn namelijk niet hetzelfde. CBS kijkt naar de omzet van de bedrijven, Thuiswinkel.org kiest voornamelijk het perspectief van de consument: welk bedrag besteedt die online? Dat levert andere resultaten op, bijvoorbeeld omdat consumenten ook bij buitenlandse bedrijven bestellen. Zalando is Duits, om iets te noemen. CBS kijkt voor deze statistiek alleen naar de Nederlandse markt.’

‘De internethandel ontwikkelt zich razendsnel, die veranderingen willen we kunnen volgen’

Verbeteringen

CBS richtte in 2014 een speerpunt Internethandel op om de veranderingen bij de detailhandel beter in beeld te brengen. Van Wijk: ‘De eerste stap – goede cijfers over de online omzet – is nu gezet. Het tweede deel van het plan richt zich op de verschillende branches. Omdat bijvoorbeeld kleding en boeken nu zowel online als in fysieke winkels worden verkocht, zijn de cijfers over die branches niet meer volledig. De omzet van boeken bij een postorderbedrijf wordt op dit moment nog niet gerekend tot de deelbranche boekwinkels, maar zit in de cijfers over de postorderbedrijven. Dat wordt rechtgezet. Als laatste stap gaat het speerpunt Internethandel ervoor zorgen dat ook de online aankopen van Nederlanders bij buitenlandse winkels in kaart worden gebracht.’